Wybory najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2024 | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-09

Wybory najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2024

Interstudent
Przez ostatnie czternaście lat, Fundacja Edukacyjna Perspektywy prezentowała zagranicznych studentów, którzy nie tylko poświęcają się studiom, ale także aktywnie działają na rzecz społeczności oraz angażują się w życie swojego otoczenia. Są oni nie tylko wzorcami dla swoich kolegów, lecz również są dumnymi ambasadorami polskich uczelni w swoich krajach. W tegorocznej, czternastej edycji, po raz kolejny Fundacja Edukacyjna Perspektywy poszukuje utalentowanych studentów, ludzi o niezwykłej ciekawości i determinacji, ale przede wszystkim tych, którzy aktywnie uczestniczą w życiu akademickim swoich uczelni.

Celem konkursu INTERSTUDENT jest wyróżnienie studentów spoza granic Polski, którzy wykazują się wyjątkowymi osiągnięciami akademickimi i społecznymi, a także przyczyniają się do zróżnicowania środowiska akademickiego oraz budowy mostów kulturowych. Szukamy zagranicznych "liderów uczelni", którzy swoją aktywnością inspirują innych studentów do działań społecznych i mają istotny wkład w rozwijanie inicjatyw obywatelskich w swoim lokalnym otoczeniu. Warunkiem udziału w konkursie jest zarówno aktywność w lokalnym środowisku studenckim, obejmująca dziedziny kulturalne, społeczne, ekologiczne, sportowe, jak i osiągnięcia w nauce.

Aby wziąć udział w konkursie, konieczne jest wypełnienie i przesłanie do organizatorów Ankiety INTERSTUDENTA. Osoby uprawnione do zgłaszania kandydatów to rektorzy, prorektorzy, dziekani, prodziekani, jednostki zajmujące się współpracą międzynarodową na uczelniach, samorządy studenckie oraz kierownictwa innych organizacji studenckich. Ponadto kandydatów mogą zgłosić również inni studenci. Termin nadsyłania ankiet, zarówno drogą elektroniczną, jak i tradycyjną pocztą, upływa 8 grudnia 2023.

Wszelkie wypełnione ankiety prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres Fundacji Edukacyjnej Perspektywy: m.chrostna@perspektywy.pl, lub tradycyjną pocztą na adres Fundacja Edukacyjna Perspektywy, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, z dopiskiem "INTERSTUDENT 2024".

Regulamin konkursu

57 wyświetleń