WIMiO z nową ofertą studiów podyplomowych - Budowa Okrętów | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-12-05

WIMiO z nową ofertą studiów podyplomowych - Budowa Okrętów

aaa
1 grudnia 2023 roku ruszyły zapisy na nowo utworzone 1-roczne studia podyplomowe w Instytucie Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej: Budowa Okrętów.

Inicjatywa utworzenia tych studiów wyszła ze strony Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE reprezentującego pracodawców borykających się z narastającym problemem deficytu wysoko wykwalifikowanych kadr. Została ona przedstawiona na początku 2022 roku i spotkała się z pozytywnym przyjęciem władz Politechniki Gdańskiej: Rektora Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wilde, Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa prof. dr hab. inż. Andrzeja Seweryna oraz Dyrektora Instytutu Budowy Okrętów dr hab. inż. Wojciecha Litwina.

Pod koniec ubiegłego roku rozpoczął pracę zespół mieszany reprezentujący uczelnię i pracodawców z FORUM OKRĘTOWEGO, który przygotował szczegółowy program studiów. Poniżej zamieszczamy informacje na temat studiów przedstawione przez członków zespołu.

Ireneusz Karaśkiewicz – Dyrektor Biura Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE

Dla kogo są te studia?

Sektor stoczniowy cierpi na pogłębiający się deficyt okrętowców. Skoro młodzież mniej garnie się do studiowania na kierunku okrętowym, to do odbycia takich studiów podyplomowych zachęćmy inżynierów z innych branż chcących zdobyć nowe kwalifikacje, by następnie podjąć pracę w przemyśle okrętowym. To może być źródłem dodatkowych kadr dla firm z naszej branży.

W przemyśle okrętowym pracują świetni fachowcy z wykształceniem w różnych specjalnościach, niemających wiedzy ogólnookrętowej, np. elektrycy, mechanicy, spawalnicy, specjaliści od różnych systemów – klimatyzacja, hydraulika, systemy p-poż., wyposażenia wnętrz, pracownicy marketingu, służb logistycznych, informatycy etc. Taki roczny kurs dający im w sposób usystematyzowany wiedzę o samym statku, stoczni i specyfice branży okrętowej pomógłby znacznie podnieść jakość kadr już pracujących w naszym sektorze gospodarki i stanowiłby zachętę do podjęcia dalszych, pogłębionych studiów.

Naszym zamiarem było utworzenie studiów prowadzonych w sposób innowacyjny, inspirujący, ciekawy i elastyczny. Część przedmiotów będzie prowadzona w języku angielskim — na początku kilka, później będziemy poszerzać tę listę. Do prowadzenia wykładów chcemy zaprosić inżynierów i kadrę menedżerską z przemysłu stoczniowego, żeby mogli podzielić się swoim doświadczeniem ze studentami.

Przy układaniu programu staliśmy twardo na ziemi. Program studiów to wspólne dzieło uczelni i przemysłu, dlatego jego zakres jest bardzo praktyczny — zawiera tylko te przedmioty, które przekazują wiedzę potrzebną w codziennej praktyce zawodowej.

Dr hab. inż. Damian Bocheński – Kierownik Studiów Podyplomowych „Budowa Okrętów”

Jakie są wymagania odnośnie kandydatów?

Słuchaczem naszych studiów podyplomowych może zostać każdy, kto ukończył jakiekolwiek studia wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie).

Rekrutacja, cena i organizacja studiów

Rekrutacja będzie trwała do końca stycznia 2024 roku. Studia są 2-semestralne. Koszt studiów wynosi 6000 złotych. Opłatę można wnieść jednorazowo lub w dwóch ratach po 3000 zł za każdy semestr.

Program studiów obejmuje nauczanie przez dwa semestry – łącznie 210 godzin. Czas trwania pierwszej edycji studiów: od marca 2024 roku do końca lutego 2025 roku.

Zajęcia odbywać się będą we wtorki (on-line) w godz. 16.00 – 19.00, oraz w piątki (stacjonarnie w budynku Instytutu Budowy Okrętów) w godz. 16.00 – 20.00.

Dr inż. Hossein Ghaemi – członek Komisji Programowej

Jak wygląda program studiów podyplomowych?

Program studiów podyplomowych w semestrze 1 zakłada realizację zajęć obejmujących istotne zagadnienia związane z okrętownictwem: organizację przemysłu stoczniowego, przepisy regulujące działanie branży, podstawowe wiadomości z budowy, konstrukcji i technologii okrętu, a także projektowania głównych systemów okrętowych.

W semestrze 2 słuchacze będą realizowali wybraną przez siebie 1 ścieżkę kształcenia spośród 3 zaproponowanych poniżej:

  • Konstrukcja i technologia okrętu,
  • Napędy okrętowe,
  • Wspomaganie komputerowe w okrętownictwie — CAD/CAM/CAE/PLM.

Uruchomienie danej ścieżki nastąpi przy minimum 10 chętnych. Deklarację o wybranej ścieżce należy złożyć w momencie zapisywania się na studia.

Hybrydowy tryb nauczania obejmuje zajęcia stacjonarne na uczelni oraz zdalne (on-line) - w sumie 7 godzin tygodniowo. Zajęcia z danego przedmiotu będą realizowane nie w tradycyjnej, rozproszonej formie przez cały semestr, lecz w formie skoncentrowanych bloków/modułów następujących jeden po drugim. Cechą programu jest wysoki stopień wybieralności przedmiotów, co umożliwia dostosowanie programu do własnych potrzeb zawodowych. Kilka przedmiotów będzie realizowanych we współpracy z doświadczonymi ekspertami związanymi z przemysłem okrętowym.

Dr inż. Cezary Żrodowski – członek Komisji Programowej

Jakie przedmioty będą wykładane w poszczególnych semestrach?

W semestrze 1 studenci zdobywają wiedzę w zakresie następujących przedmiotów: Wprowadzenie do transportu wodnego, Wprowadzenie do okrętownictwa, Podstawy budowy okrętu, Podstawy projektowania okrętu, Podstawy konstrukcji okrętu, Podstawy napędu okrętu, Systemy okrętowe, Podstawy technologii budowy okrętu, Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa i analizy ryzyka w okrętownictwie, Podstawy okrętowych układów sterowania, Zagadnienia ekonomiczne budowy okrętu, Wybrane zagadnienia projektowania okrętu, Wprowadzenie do oceny stateczności statku, Jachty i małe jednostki pływające, oraz Techniczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty napędu statku. Każdy z przedmiotów będzie realizowany w wymiarze 6 godzin. Dodatkowo studenci będą uczestniczyć w Projekcie Zespołowym o wymiarze 15 godzin.

Semestr 2 zawiera mniej przedmiotów (od 5 do 8 w zależności od wybranej ścieżki), ale z dłuższym czasem realizacji (od 12 do 30 godzin).

W ramach pierwszej ścieżki zatytułowanej "Konstrukcja i technologia okrętu" zostaną zrealizowane następujące przedmioty: Konstrukcja okrętu, Projekt z konstrukcji okrętu,  Technologia okrętu, Projekt z technologii okrętu, Kontrola jakości i badania nieniszczące.

Druga ścieżka tj. "Napędy okrętowe" obejmuje przedmioty Siłownie okrętowe, Paliwa i napędy alternatywne, Okrętowe napędy elektryczne i hybrydowe oraz Napęd hydrostatyczny na statkach.

Przedmioty ujęte w trzeciej ścieżce, obejmującej „Wspomaganie komputerowe w okrętownictwie — CAD/CAM/CAE/PLM” to: Wprowadzenie do PLM, Zaawansowane techniki CAD, Projektowanie estetyczne i wizualizacja, Podstawy CAE, Wprowadzenie do MDO, Podstawy CAM oraz Wprowadzenie do PDM.

W każdej ścieżce będzie także kontynuowany Projekt Zespołowy.

Inacio Golebski – Honorowy Wiceprezes Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE

Branża okrętowa zacieśnia współpracę z uczelnią

Największym beneficjentem studiów podyplomowych „Budowa Okrętów” obok oczywiście samych uczestników studiów podyplomowych będą przedsiębiorstwa z branży morskiej takie jak stocznie, biura projektowe, instytucje klasyfikacyjne, producenci wyposażenia okrętowego, kooperanci stoczni i wiele innych podmiotów związanych z naszą branżą. Dlatego bardzo liczymy — i chciałbym do tego szczególnie gorąco zachęcić — na wsparcie tych podmiotów: czy to w formie współfinansowania opłat za studia dla studentów, czy też umożliwienia uczęszczania na zajęcia w godzinach pracy, jeżeli niektóre przedmioty tak by wypadły. Liczymy również na udział przedstawicieli samych firm — doświadczonej kadry inżynierskiej i zarządczej — w prowadzeniu wykładów i prezentowaniu swoich innowacyjnych projektów. Pierwszy odzew już zresztą mamy i jest on bardzo obiecujący.

Pełną informację o „Studiach Podyplomowych – Budowa Okrętów” można znaleźć na stronie.

Budowa Okrętów

791 wyświetleń