Dr inż. Krzysztof Wołoszyk laureatem nagrody naukowej Komitetu Mechaniki PAN | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-09

Dr inż. Krzysztof Wołoszyk laureatem nagrody naukowej Komitetu Mechaniki PAN

Dr inż. Krzysztof Wołoszyk - laureat nagrody naukowej Komitetu Mechaniki PAN
Dr inż. Krzysztof Wołoszyk, pracownik Instytutu Budowy Okrętów, został uhonorowany prestiżową nagrodą naukową I stopnia im. prof. Michała Życzkowskiego przyznaną przez Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Nagroda ta została przyznana za serię artykułów, w tym jedną autorską i trzynaście współautorskich publikacji, opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych o międzynarodowym znaczeniu.

Cykl nagrodzonych publikacji koncentruje się głównie na rozwoju metod i modeli oceny wytrzymałości cienkościennych stalowych elementów konstrukcyjnych, takich jak te spotykane na statkach, z uwzględnieniem procesów korozyjnych. Ze względu na regularne narażenie konstrukcji morskich na działanie korozji przez silnie zasoloną wodę, dr inż. K. Wołoszyk przeprowadził badania mające na celu zrozumienie wpływu korozji na wytrzymałość tych struktur. Jedna z jego prac obejmuje również analizę wpływu obciążeń termicznych, takich jak pożary czy wycieki skroplonego gazu, na wytrzymałość konstrukcji okrętowych.

–  Ta nagroda jest ogromnym wyróżnieniem i wiele dla mnie znaczy. Przede wszystkim stanowi potwierdzenie tego, że podjęta przeze mnie ścieżka badawcza jest istotna, a wieloletni wysiłek doceniony. W Komitecie Mechaniki PAN zasiadają najwybitniejsi eksperci z dziedziny inżynierii mechanicznej w Polsce, więc nagroda otrzymana od tak zaszczytnego gremium motywuje mnie do dalszej, jeszcze bardziej wytężonej pracy – mówi laureat nagrody dr inż. Krzysztof Wołoszyk.

Cykl artykułów dr. inż. Krzysztofa Wołoszyka został opublikowany w wielu uznanych czasopismach o wysokim czynniku wpływu (IF) takich jak: „Engineering Structures”, „Thin-Walled Structures”, „Ocean Engineering”, „Construction and Building Materials”, „Reliability Engineering & System Safety”, „Applied Ocean Research”, „Marine Structures”. Wnioskodawcą był członek komitetu, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG prof. Andrzej Seweryn.

Dr inż. Krzysztof Wołoszyk jest adiunktem w Instytucie Budowy Okrętów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, będąc jednocześnie absolwentem tego Wydziału. Jego wkład w dziedzinę mechaniki konstrukcji okrętowych został doceniony w V edycji Konkursu im. prof. Jana Czochralskiego organizowanego przez Politechnikę Warszawską, gdzie nagrodzona została jego praca doktorska pt. „Doświadczalne i numeryczne badanie nośności granicznej zdegradowanych konstrukcji”. Opublikowane prace zostały również nagrodzone przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w 2023 roku.

182 wyświetleń