Wizyta studyjna studentów w LOTOS Petrobaltic | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-07-10

Wizyta studyjna studentów w LOTOS Petrobaltic

Wizyta studyjna w LOTOS Petrobaltic
14 czerwca 2024 roku studenci  XI Edycji Studiów Podyplomowych Inżynieria ropy i gazu, realizowanych w roku akademickim 2023/2024, na Politechnice Gdańskiej mieli możliwość wizyty studyjnej na ternie spółki LOTOS Petrobaltic z Grupy ORLEN.

 LOTOS Petrobaltic S.A. z Grupy ORLEN to jedyne polskie przedsiębiorstwo górnicze, zajmujące się poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy i gazu na polskim szelfie Morza Bałtyckiego, kompleksową obsługą logistyczną offshore,  badaniami dna morza oraz zarządzaniem flotą. Jest armatorem oraz operatorem platform wiertniczych i centrów produkcyjnych, a także floty statków specjalistycznych. Spółka rozwija także nowe kierunki działalności związane z morską energetyka wiatrową, CCS oraz projektami wodorowymi.

Studenci wysłuchali prezentacji o geologii i poszukiwaniach w obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Bałtyku, gdzie spółka LOTOS Petrobaltic prowadzi swoją działalność. Uczestnicy wizyty odwiedzili także magazyn rdzeni wiertniczych, gdzie są przechowywane rdzenie wiertnicze, próbki okruchowe i media złożowe uzyskane w procesie wiercenia otworów prowadzonych na Bałtyku. Tam mogli dowiedzieć się m.in. jakie skały stanowią poziom zbiornikowy i uszczelniający dla złóż oraz zobaczyć próbki ropy naftowej i gazu ziemnego pobranych spod dna morza. Dodatkowo studenci zwiedzili statek SPV Sylur z nowoczesną wiertnią na pokładzie, która pozwala  na wykonywanie badań geotechnicznych  nawet do ponad 100 metrów pod dnem morza. Są one niezbędnym elementem wszelkiego rodzaju inwestycji offshore – od rurociągów i podmorskich kabli, przez platformy wydobywcze po morskie farmy wiatrowe.

LOTOS Petrobaltic ma wieloletnią tradycję współpracy z Politechnika Gdańską. Połączenie nauki z praktyką to bardzo ważny element procesu kształcenia dla sektora oil&gas - podkreśla z-ca Kierownika Studiów Podyplomowych Inżynieria Ropy i Gazu Wojciech Olszewski.

89 wyświetleń