Informacje ogólne | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Informacje ogólne

Celem studiów podyplomowych Budowa Okrętów jest przygotowanie absolwentów kierunków „nie okrętowych” do pracy w zakładach przemysłu okrętowego (biurach projektowych, stoczniach, zakładach kooperujących i itp.). Studia prowadzone będą w oparciu o wiedzę i potencjał pracowników Instytutu Budowy Okrętów PG oraz ekspertów partnerów przemysłowych.

Hybrydowy tryb nauczania: zajęcia stacjonarne na PG i zdalne (online), częstotliwość zajęć: co tydzień – 7 godzin, zajęcia popołudniu w wtorki (zdalnie) – 3 godziny oraz w piątki stacjonarnie na PG – 4 godziny.

Wymagania wstępne
  • ukończone studia wyższe (inżynierskie, licencjackie lub magisterskie);
  • złożenie formularza zgłoszeniowego poprzez https://pg.edu.pl/rekrutacja
Zasady naboru

O zakwalifikowaniu decyduje wysłanie dokumentu zgłoszenia i kolejność dokonania wpłaty za studia.

Liczba godzin

Program studiów obejmuje nauczanie przez dwa semestry – łącznie 210 godzin, zajęcia prowadzone są w wtorki (online), w godz. 16.00 – 19.00 oraz w piątki (stacjonarnie na PG) w godz. 16.00 – 20.00.

Program studiów podyplomowych zakłada w semestrze 1 realizację 105 godzin zajęć obowiązkowych. W semestrze 2 słuchacze będą realizowali wybraną przez siebie jedną specjalność spośród trzech zaproponowanych poniżej:

  • Konstrukcja i technologia okrętu,
  • Napędy okrętowe;
  • Wspomaganie komputerowe w okrętownictwie — CAD/CAM/CAE/PLM.

Uruchomienie danej specjalności nastąpi przy minimum 10 chętnych. Deklarację o wybranej specjalności należy złożyć w momencie zapisywania się na studia.

Wybór specjalności następuje przed rozpoczęciem studiów!!

Weryfikacja efektów uczenia się polega na zdaniu egzaminu końcowego oraz przedstawieniu pisemnego referatu zawierającego poszerzone opracowanie wybranego zagadnienia z zakresu prezentowanej w ramach studiów wiedzy. Raport oraz ilustrujące go wystąpienie seminaryjne, winny opracować i zaprezentować zespoły studentów (preferowana praca zespołowa – grupy dwu - trzyosobowe).

Świadectwo ukończenia nauki

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej BUDOWA OKRĘTÓW jest zdanie przeglądowego egzaminu końcowego, w tym zaliczenie raportu zawierającego opracowane przez zespół wybrane zagadnienie przedmiotowe oraz jego seminaryjna prezentacja.

Informacja i zgłoszenia
Kontakt

Kierownik studiów (budynek 30, p. 606)
Dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. PG
e-mail: daboch@pg.edu.pl
Tel: 505154882 (wtorki w godz. 16 – 18)

Sekretariat (budynek 40, p. 221)
mgr inż. Wioletta Braun
e-mail: wbraun@pg.edu.pl
Tel: 58 347 28 67