1. Laboratorium termodynamiki

Laboratorium umożliwia zapoznanie się z pomiarami podstawowych parametrów termodynamicznych oraz badaniami maszyn cieplnych. Laboratorium wyposażone jest w stanowiska do pomiarów temperatury, ciśnienia, wartości opałowej paliw stałych i gazowych, strumienia masy i entalpii, badania silnika spalinowego, sprężarki, wentylatora, urządzenia chłodniczego, pompy ciepła.

 • pomieszczenia: 101 (bud.15), 107 (bud.15), 012B (bud.15), hala LM (bud.15)
 • laboratorium dydaktyczne
 • osoba odpowiedzialna: dr hab. inż. Jan Wajs, prof. uczelni
2. Laboratorium mechaniki płynów

Laboratorium wyposażone jest w stanowiska do przeprowadzenia doświadczenia Reynoldsa, badania wypływu wody przez małe otwory, pomiaru strumienia przepływu w rurociągu, pomiaru strat hydraulicznych w rurociągu, badania przepływów płaskich (analogia hydrogazodynamiczna), stanowisko pompowo-turbinowe, otwarty kanał wodny, tunel aerodynamiczny.

 • pomieszczenia: hala LM (bud.15)
 • laboratorium dydaktyczne
 • osoba odpowiedzialna: dr inż. Marzena Banaszek
3. Laboratorium wymiany ciepła

Laboratorium wyposażone jest w stanowiska do wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła, do wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła, do badań radiacyjnej wymiany ciepła, do wizualizacji przepływu dwufazowego, do wizualizacji przepływu konwekcyjnego przy pomocy technik ciekłokrystalicznych.

 • pomieszczenia: sala 012 (bud.15), sala 12 (bud.15), hala LM (bud.15)
 • laboratorium dydaktyczne
 • osoba odpowiedzialna: dr hab. inż. Rafał Andrzejczyk, prof. uczelni
4. Laboratorium odnawialnych źródeł energii

Laboratorium wyposażone jest w stanowiska do badań ogniw fotowoltaicznych, ogniw paliwowych, badań procesu elektrolizy wody, turbiny wiatrowej, termoogniw.

 • pomieszczenia: sala 404 (bud. 40), hala LM (bud.15)
 • laboratorium dydaktyczne
 • osoba odpowiedzialna: dr inż. Bartosz Dawidowicz
5. Laboratorium ekoinżynierii

Laboratorium wyposażone jest w mieszalnik do cieczy, mieszalnik ciał sypkich, młyn żarnowy, wstrząsarkę do analizy sitowej rozdrobnionego materiału, sedymentacyjną wirówkę laboratoryjną, stanowisko do badań szybkości opadania zawiesiny, stanowisko do badania procesu fluidyzacji, homogenizator, mętnościomierz, konduktometr, pH-metr, komorę osadczą, odpylacz odśrodkowy.

 • pomieszczenia: sala 404 (bud. 40)
 • laboratorium dydaktyczne
 • osoba odpowiedzialna: dr inż. Blanka Jakubowska
6. Laboratorium ogrzewnictwa, chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji

Laboratorium wyposażone jest w stanowiska do badania węzłów cieplnych, grzejników, kolektora słonecznego, stanowisko do wyznaczania sprawności odzysku ciepła urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjnego wyposażonego w regeneracyjny wymiennik ciepła, stanowisko do wyznaczanie charakterystyki procesu nawilżania powietrza z wykorzystaniem nawilżacza parowego, stanowiska do badania urządzeń chłodniczych w zróżnicowanych warunkach roboczych (obciążenie, ciśnienie skraplania, ciśnienie parowania, wewnętrzna wymiana ciepła - zarówno w stanie ustalonym, jak i z regulacją temperatury), stanowisko do badania rury wirowej.

 • pomieszczenia: hala LM (bud.15)
 • laboratorium dydaktyczne
 • osoba odpowiedzialna: dr inż. Waldemar Targański
7. Laboratorium maszyn przepływowych

Laboratorium wyposażone jest w wentylator promieniowy oraz mikroturbinę parową.

 • pomieszczenia: hala LM (bud.15)
 • laboratorium dydaktyczne
 • osoba odpowiedzialna: dr inż. Wojciech Włodarski
8. Laboratorium silników spalinowych

Laboratorium wyposażone jest w elementy wykonawcze bezrozdzielaczowego układu zapłonowego, symulator hamowni silnikowej dynamicznej, stanowisko: telematyka pojazdowa, tester pomp i wtryskiwaczy STPIW-3, hamownię silnika VW typ AJM, hamownię silnika Opel, agregat sprężarkowy WD53.

 • pomieszczenia: sala 516/14a (bud. 40)
 • laboratorium dydaktyczne
 • osoba odpowiedzialna: dr hab. inż. Zbigniew Kneba, prof. uczelni
9. Laboratorium kotłów i spalania

Laboratorium wyposażone jest w kotły wodne, niskotemperaturowy i kondensacyjny, zasilane gazem ziemnym. Na stanowiskach możliwe jest wykonywanie badań bilansowych ww. kotłów w celu wyznaczenia ich wydajności cieplnej oraz sprawności a także analizy spalin. Laboratorium wyposażone jest również w stanowisko do badania katalizatora spalin oraz w stanowisko do modelowania fizycznego zjawisk cieplno-przepływowych występujących w urządzeniach energetycznych.

 • pomieszczenia: sala 016 (bud.15), hala LM (bud.15)
 • laboratorium dydaktyczne
 • osoba odpowiedzialna: dr hab. inż. Jacek Barański, prof. uczelni
10. Laboratorium modelowania numerycznego

Laboratorium wyposażone jest w oprogramowanie Ansys, GNU Octave, Matlab, pozwalające na modelowanie wymiany ciepła i masy w podstawowych układach przepływowych. Obliczenia dają wiedzę o polu temperatury, prędkości i ciśnienia wraz z opcją prowadzenia symulacji stacjonarnych i niestacjonarnych

 • pomieszczenia: sale komputerowe Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
 • laboratorium dydaktyczne
 • osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. inż. Krzysztof Tesch