Skład osobowy | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Skład osobowy

  • Dyrektor Instytutu Energii
  • Profesor
  • Zastępca dyrektora ds. kształcenia
  • Adiunkt
Profesor uczelni
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Specjalista naukowo-techniczny
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Specjalista naukowo-techniczny
Specjalista naukowo-techniczny
Specjalista naukowo-techniczny
Samodzielny referent techniczny