Spośród tak wielu prac zrealizowanych przez Zakłady Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Maszyn trudno wybrać te, które pokazać. Niestety bardzo wielu pokazać po prostu nie możemy..., ale pracujemy nad tym.

Przykłady zrealizowanych prac przez poszczególne Zakłady Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Maszyn: