Szczegółowe informacje o Pracownikach poszczególnych Zakładów Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Maszyn:

Lista Pracowników całego Instytutu:

  • Dyrektor Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Maszyn
  • Profesor uczelni
  • Zastępca dyrektora ds. kształcenia
  • Profesor uczelni
Starszy technik
Specjalista informatyk