Rekrutacja | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Rekrutacja

Rejestracja elektroniczna w systemie 1.02.2024 r. - 20.02.2024 r.:

https://pg.edu.pl/rekrutacja

Dokumenty można przesłać na mail: wojciech.olszewski@pg.edu.pl w terminie rekrutacji (skan formularza i dyplomu). 
Kandydaci, którzy prześlą skany są zobligowani do dostarczenia oryginałów najpóźniej na pierwszym zjeździe.


mgr inż. Wojciech Olszewski

Z-ca Kierownika Studiów Podyplomowych MEW

tel.: 604684118

e-mail: wojciech.olszewski@pg.edu.pl

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa