Standardy ISO i zarządzanie przez jakość | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Standardy ISO i zarządzanie przez jakość

OBECNIE TRWA REKRUTACJA na - Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) - Edycja XXXI
Start edycji XXXI - marzec 2022 r.
ZAPRASZAMY (o przyjęciu na studia decyduje data wysłania zgłoszenia).                        

Pierwszy zjazd Edycji XXXI 11-12.03.2022 r.
(mapka w linku "Jak do nas trafić") 


Dla kogo te studia

Studia adresowane są do osób pragnących poznać, pogłębić wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami absolwentów wyższych uczelni lub studentów semestru dyplomowego z zachowaniem wymogu uzyskania dyplomu przed ukończeniem studiów podyplomowych.

Profil absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych – „Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) uzyskują niezbędną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami i umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji przedstawiciela kierownictwa ds. systemów zarządzania w oparciu o uzyskane kompetencje: menedżera jakości i/lub auditora wewnętrznego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzone stosownymi certyfikatami.

Tematyka zajęć

Podstawy systemów zarządzania jakością (SZJ), Systemy zarządzania jakością a strategia firmy/organizacji, Systemy zarządzania jakością w oparciu o normy ISO serii 9000 wymagania ISO 9001:2015, Zarządzanie środowiskiem w oparciu o normy ISO serii 14000 wymagania ISO 14001:2015, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018, Zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001, Zarządzanie ryzykiem wg normy ISO 31000, Zarządzanie bezpieczeństwem żywności, normy ISO 22000 (HACCP), Zarządzanie energią wg normy ISO 50001, AQAP (wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości) – zarządzanie ryzykiem, Total Quality Management (TQM), Zarządzanie projektem i procesami, Regulacje prawne w zakresie jakości (dyrektywy techniczne UE, znak CE), Koszty jakości, Narzędzia zintegrowanych systemów zarządzania, Dokumentowanie SZJ wspomagane komputerowo, Metody projektowania i doskonalenia jakości (QFD, SIX-SIGMA, FMEA), Sterowanie jakością i metody statystyczne (SPC…), Auditowanie systemów zarządzania, Certyfikacja i akredytacja - Ramowy program zajęć

Dodatkowe certyfikaty

Dodatkowo dla chętnych istnieje możliwość bezpłatnego przystąpienia do czterech egzaminów uzupełniających, które dają możliwość uzyskania:
    Certyfikatu menedżera jakości.
    Certyfikatu auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością.
    Certyfikatu auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego.
    Certyfikatu auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieną pracy.

Cztery egzaminy są wliczone w cenę studiów podyplomowych - po zdaniu egzaminów wydawany jest osobny certyfikat.

Świadectwo ukończenia nauki

Warunkiem otrzymania Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej, wg przepisów dla uczelni wyższych jest zaliczenie wymaganych programem studiów przedmiotów.

Czas trwania nauki: marzec 2022 – luty 2023

Termin rozpoczęcia studiów: 11.03.2022 r. (piątek) godzina 16.15 PG IOiO sala 409 (jak do nas trafić - budynek nr 30)

Termin składania dokumentów: w trybie ciągłym szczegóły - zakładka Zgłoszenie na studia

O przyjęciu na studia decyduje data wysłania zgłoszenia oraz wniesienie opłaty za studia zgodna z podanym terminem płatności.
Dyplomu ukończenia studiów - kopia (za zgodność z oryginałem) można dostarczyć podczas pierwszych zajęć.

REKRUTACJA - zakładka Zgłoszenie na studia

Wymagania wstępne

  • Ukończone studia wyższe (magisterskie, inżynierskie lub licencjacie)
  • Wysłanie (pobierz) kwestionariusza zgłoszenia na studia podyplomowe na adres: standardyiso.oio@pg.edu.pl lub dostarczenie kwestionariusza osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (tel. kom. 600 38 66 32).

Koszt uczestnictwa (opłaty) - zakładka Płatność za studia

2600 zł brutto za semestr (wystawiamy Fakturę VAT) - opłata zawiera końcowe egzaminy uzupełniające.

Płatność za studia należy dokonać na: numer konta bankowego 34 1090 1098 0000 0001 2023 3761
tytuł wpłaty: "016265 – edycja XXXI - Imię i Nazwisko” - szczegóły zakładka Płatność za studia

Zgłoszenia i informacje

W celu zgłoszenia się na studia podyplomowe, należy wysłać kwestionariusz zgłoszeniowy na adres e-mail: standardyiso.oio@pg.edu.pl

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: mgr inż. Paweł Szalewski – Z-ca Kierownika Studiów, tel. 600 38 66 32

Liczba godzin: Program studiów obejmuje nauczanie przez dwa semestry - łącznie 204 godziny: w piątki, w godz. 16.15–20.00 i soboty, w godz. 9.15–17.00

Terminy zjazdów

Rozpoczęcie I semestru: 11.03.2022 r.

Zjazd 1: 11-12.03.2022
Zjazd 2: 25-26.03.2022
Zjazd 3: 08-09.04.2022
Zjazd 4: 22-23.04.2022 - PRZERWA MAJOWA
Zjazd 5: 13-14.05.2022
Zjazd 6: 27-28.05.2022
Zjazd 7: 10-11.06.2022
Zjazd 8: 24-25.06.2022

Rozpoczęcie II semestru: 16.09.2022 r. 

Zjazd 1: 16-17.09.2022
Zjazd 2: 30.09-01.10.2022
Zjazd 3: 14-15.10.2022
Zjazd 4: 28-29.10.2022
Zjazd 5: 18-19.11.2022
Zjazd 6: 02-03.12.2022
Zjazd 7: 16-17.12.2022 - PRZERWA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA
Zjazd 8: 13-14.01.2023
Zjazd 9: 27-28.01.2023

Egzaminy uzupełniające

04.02.2023 (sobota) od 9.30 do 13.00 – Egzamin na MJ i AWJ

11.02.2023 (sobota) od 9.30 do 13.00 – Egzamin na AWŚ i AWBHP

Informacje szczegółowe

mgr inż. Paweł Szalewski – Z-ca Kierownika Studiów, tel. 600 38 66 32

Uwaga

E-mail pt. "Informacje organizacyjne Edycja XXX Studia Podyplomowe Standardy ISO i Zarządzanie przez Jakość TQM_PG" zostaną wysłane w dniu xx.xx.2021 r.

MS Teams

Zajęcia w czasie pandemii COVID - 19 odbywają się w trybie zdalnym za pomocą programu MS Teams. Po możliwości wrócenia na teren PG słuchaczy będą realizowane w formie stacjonarnej i zdalnej.