O Zakładzie

Zakład Technologii Biomateriałów powstał w lutym 2021 r. wraz z powołaniem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Aktualny Zakład został przekształcony z utworzonego w roku 1992 Zespołu Biomateriałów w Katedrze inżynierii Materiałowej i Spawalnictwa, którego twórcą i wieloletnim kierownikiem był prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński. Wraz z Zakładem Materiałoznawstwa i Technologii Materiałowych, Zakładem Technologii Materiałów Konstrukcyjnych i Spajania oraz Zakładem Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji tworzy on Instytut Technologii Maszyn i Materiałów.

Zakład Technologii Biomateriałów jest prężnie działającą grupą badawczą, której zakres prac obejmuje wytwarzanie i charakterystykę nowych materiałów przeznaczonych do zastosowań implantacyjnych. Do najciekawszych osiągnięć należą nowe bioaktywne i bakteriobójcze powłoki na tytan i jego stopy, cementy kostne, kleje szybkowiążące tkanki i implanty. Kadra Zespołu obecnie, w 2022 r., to profesor, doktor habilitowany, pięcioro adiunktów i asystent. Jest to młody zespół; połowa pracowników nie przekroczyła 40. roku życia.

Kadra Zakładu Technologii Biomateriałów ma w swoim dorobku kilkaset publikacji, wiele patentów, wdrożenia. Pracownicy Zakładu realizowali i prowadzą aktualnie projekty krajowe i międzynarodowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), jak też Inicjatywę Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Pracownicy Zakładu ściśle współpracują z licznymi ośrodkami naukowym w Polsce (m.in. Gdański Uniwersytet Medyczny, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Szpital Miejski w Kościerzynie) i z zagranicznymi ośrodkami badawczymi w Japonii, Finlandii, Niemczech, Francji, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

Zakład prowadzi wiele różnorodnych zajęć dydaktycznych na kierunkach inżynieria mechaniczno-medyczna, inżynieria materiałowa, nanotechnologia, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji. Wśród nich znajdują się przedmioty takie, jak nanomateriały w inżynierii, medycynie i kosmetologii, biomateriały i bionanomateriały, czy technologie wytwarzania warstw i powłok. Nauczyciele Zakładu byli współautorami cenionego podręcznika „Nanotechnologie w medycynie i kosmetologii”. Obecnie w Zakładzie kształci się czwórka doktorantów.

Warto odnotować wreszcie, że kadra Zakładu bierze udział w licznych akcjach mających na celu promowanie uczelni, kształcenia i osiągnięć naukowych. Najbardziej dziś spektakularne akcje to organizacja corocznej ogólnopolskiej konferencji „Implanty” oraz kierowanie i aktywność Koła Naukowego „Materiały w medycynie”.