Arms | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Arms

Koło naukowe mechatroniki stosowanej. Powstało w 2017 r. z inicjatywy studentów kierunku Mechatronika. W swojej działalności Koło skupia się na realizacji projektów z zakresu mechatroniki, a zwłaszcza robotyki, automatyki i informatyki. Są to zarówno projekty własne jak i wykonywane we współpracy z innymi kołami, a także powiązane z działalnością pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału. Opiekunem naukowym jest dr. hab. inż. Marek Galewski.