Koło Naukowe Spawalników MMA | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Koło Naukowe Spawalników MMA

Koło Naukowe Spawalników MMA powstało w maju 2016 roku z inicjatywy studentów Wydziału Mechanicznego, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu procesów spajania. Opiekę nad kołem podjął Zespół Inżynierii Spajania (zespół działający w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania) na czele z dr. hab. inż. Dariuszem Fydrychem, prof. nadzw PG, który został oficjalnym opiekunem Koła.

KNS MMA jest jednym z najmłodszych kół działających na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Przez ten krótki czas działalności zdążyło jednak odnieść już kilka mniejszych i większych sukcesów.

Podwalinami  działalności są procesy specjalne – spawanie, zgrzewanie, lutowanie. Projekty prowadzone przez KNS MMA mają bezpośrednio usprawniać i wspierać przebieg tych procesów. Do tej pory wykonano m. in. stanowisko do nawilżania elektrod otulonych, których używa się do spawania metodą 111 (MMA). Zrealizowane zostało w celu określenia odporności różnych rodzajów otulin na wilgoć i ich późniejszą klasyfikację. Suszenie elektrod jest bardzo ważne z punktu widzenia wykonania poprawnego złącza pozbawionego wodoru dyfundującego – jednej z przyczyn występowania pęknięć.

Skończony został również projekt polegający na renowacji stanowiska do prób SSRT. Próba SSRT (Slow Strain Rate Test), czyli powolne statyczne rozciąganie w obecności środowiska korozyjnego próbek wykonanych z różnych materiałów. Urządzenie zostało wyremontowane i odnowione. Wyeliminowano usterki i oczyszczono je, umożliwiając efektywną i bezpieczną pracę na stanowisku badawczym.

Kilka projektów i prac badawczych przez koło naukowe jest nadal otwartych i sukcesywnie realizowanych, m.in.:

- Stanowisko do spawania metali reaktywnych takich jak tytan, czy cyrkon,
- Stanowisko do przewijania drutu elektrodowego,
- Modernizacja palnika TIG (Tungsten Inert Gas) w celu częściowego zautomatyzowania procesu,
- Modernizacja stanowiska do pomiaru cykli cieplnych,
- Napawanie tarciowe aluminium na frezarce,
- Napawanie 3D,
- Wyznaczanie ciepła właściwego spoiny.

Poza długofalowymi projektami w ramach działalności organizowane są też cykliczne warsztaty ze spawania rzeczywistego oraz na symulatorze z możliwością nauczenia się obsługi urządzeń, dobierania parametrów i poprawy swoich manualnych umiejętności spawania pod czujnym okiem Pana Ryszarda Buzy. Członkowie KNS MMA biorą co roku czynny udział w Forum Organizacji i Kół Akademickich (FOKA) oraz dniach otwartych (Politechnika Open) Wydziału Mechanicznego.

Do tej pory koło zaprezentowało się na Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa w Brennej oraz na XXI Spotkaniu Spawalników Wybrzeża. Poza tym ukazał się artykuł o KNS MMA w miesięczniku naukowo-technicznym “Przegląd Spawalnictwa” (nr 8/2018).

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na facebook, gdzie na bieżąco zamieszczane są informacje z działalności Koła Naukowego Spawalników MMA na Wydziale Mechanicznym: https://www.facebook.com/knsmma/.

Stanowisko do nawilżania elektrod otulonych:

Stanowisko do nawilżania elektrod otulonych

Warsztaty ze spawania:

Warsztaty ze spawania

 Skład KNS MMA z dnia 15.03.2018

Skład KNS MMA z dnia 15.03.2018