Pierwsze próby modelowe wodolotu

W trzecim tygodniu kwietnia 2018 byliśmy światkami pierwszych badań modelowych projektowanego przez nasze koło wodolotu. Dzięki takim próbom jesteśmy w stanie czy właściwości hydrodynamiczne uzyskane za pomocą obliczeń CFD zgadzają się z wynikami uzyskanymi za pomocą modelowania fizycznego.

Basen modelowy Student na basenie modelowym Studenci podczas prac na basenie modelowym Studenci podczas prac na basenie modelowym Prototyp łodzi na basenie modelowym Prototyp łodzi na basenie modelowym Prototyp łodzi na basenie modelowym Basen modelowy