Kierownik Zakładu Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Medycznej - prof. dr hab. inż Michał Wasilczuk

Wizytówka Pracownika (PDF)

Wasilczuk Michał

Stanowisko: Profesor
e-mail: mwasilcz@pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 19 37
pok.: 305 bud. 40, WIMiO

Dziedzina naukowa: Inżynieria Mechaniczna, tribologia, inżynieria łożyskowania, diagnostyka techniczna

Tematy realizowanych prac badawczych i naukowych:
- Łożyska hydrodynamiczne zwłaszcza wzdłużne
- Nietypowe materiały łożyskowe, powłoki i środki smarowe
- Łożyska toczne
- Diagnostyka i konstrukcja maszyn

Dane na podstawie identyfikatora ORCID

Dane z Mostu wiedzy