Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Medycznej Tradycje Zakładu sięgają roku 1945 i są związane z utworzeniem Politechniki Gdańskiej i Wydziału Mechanicznego. W strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego wśród 17 Katedr znalazły się również dwie Katedry - Katedra Elementów Maszyn i Katedra Rysunku Technicznego, z których wywodzi się obecny Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Medycznej działający w ramach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Oprócz działalności dydaktycznej skupionej na podstawowych elementach wiedzy inżyniera mechanika, takich jak Grafika Inżynierska, Podstawy Konstrukcji Maszyn, a także Komputerowe Wspomaganie Projektowania i Tribologia prowadzonych na wielu kierunkach w zakładzie prowadzone są badania naukowe i prace badawczo rozwojowe w obszarze inżynierii mechanicznej, ze szczególnym naciskiem na inżynierię łożyskowania, tribologię eksploatację maszyn i diagnostykę. Podstawą prac badawczych jest laboratorium bogato wyposażone w unikatowe maszyny do badania łożysk własnej konstrukcji oraz od 2022 roku, pierwszy w Polsce tak dobrze wyposażony tribometr RTEC MFT-5000. Pracownicy Zakładu uczestniczą w badaniach w ramach grantów NCN i NCBiR, ale także na zlecenie firm, często zagranicznych - np. GE, Kluber czy Schaeffler. Ważne miejsce w badaniach zajmuje ekologia – badane są łożyska, w których szkodliwe środki smarowe zastąpić można środkami przyjaznymi dla środowiska, np. wodą, co jednak wymaga zmian konstrukcyjnych, a także stosowania niekonwencjonalnych materiałów łożyskowych. Oprócz badań o charakterze doświadczalnym prowadzimy także zaawansowane analizy komputerowe oparte o oprogramowanie MES i CFD. W ostatnim czasie badania są prowadzone również w obszarze inżynierii medycznej - badania i modelowanie tkanek miękkich i kości. Dlatego nasza działalność jest obszerna i różnorodna.

Kierownikiem Zakładu jest Pan prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk. Pracowało oraz wciąż pracuje  u nas wielu naszych Kolegów i wiele naszych Koleżanek.