PG w piątce najlepszych uczelni w Polsce. Cztery kierunki WIMiO wśród najlepiej prowadzonych studiów | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-26

PG w piątce najlepszych uczelni w Polsce. Cztery kierunki WIMiO wśród najlepiej prowadzonych studiów

Gmach Główny Politechniki Gdańskiej
Fundacja „Perspektywy” opublikowała coroczny ranking najlepszych uczelni wyższych w Polsce. Politechnika Gdańska zanotowała awans w klasyfikacji wszystkich uczelni wyższych, plasując się oczko wyżej niż przed rokiem – na 5. miejscu. Z kolei w zestawieniu obejmującym uczelnie techniczne PG ponownie zajęła wysoką 3. lokatę. Ponadto w tegorocznym zestawieniu najlepiej prowadzonych kierunków studiów, 4 kierunki podlegające ocenie, a jednocześnie oferowane przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa uplasowały się na listach TOP 5.

Bardzo dobry miniony rok pozwolił awansować naszej uczelni i tym samym znaleźć się w gronie pięciu najlepszych uczelni w Polsce. To duży sukces, podobnie jak utrzymanie 3. lokaty w kategorii uczelni technicznych.

– Bardzo się cieszę, że w roku, w którym świętujemy jubileusz 120-lecia powstania uczelni, awansujemy w ogólnopolskim rankingu szkół wyższych. Poprawa pozycji rankingowej i obecność w elitarnym gronie pięciu najlepszych uczelni w kraju, to dla nas potwierdzenie, że działania, jakie podejmujemy na uczelni były i są bardzo dobre. Nasze analizy pokazują, że w zakresie potencjału naukowego uczelni czy liczby cytowań rozwijamy się szybciej niż inne, czołowe uczelnie na świecie, jak np. Massachusetts Institute of Technology (MIT). Mamy ambicję je dogonić. Motywuje nas to do dalszej wytężonej pracy na rzecz nauki i rozwoju – ocenia prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Po raz kolejny znaleźliśmy się również w czołówce uczelni technicznych, a oferowane przez nas kierunki studiów są jednymi z najlepiej ocenianych w kraju. To pokazuje, że studia na Politechnice Gdańskiej są gwarancją najwyższej jakości kształcenia, na nowoczesnej i rozwijającej się uczelni.

PG – uczelnia z wysokim potencjałem naukowym

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2024 powstał w oparciu o 31 wskaźników, zebranych w siedem grup kryteriów.

Awans i wysokie miejsce Politechniki Gdańskiej w rankingu ogólnym są wynikiem progresu w pierwszych trzech najważniejszych grupach kryteriów. Zajmowane przed rokiem miejsce nasza uczelnia poprawiła w grupach: efektywność naukowa, umiędzynarodowienie i potencjał naukowy. W tej ostatniej PG zanotowała największy skok – z 14. na 3. miejsce.

Ranking powstaje w oparciu o następujące kryteria:

  1. Efektywność naukowa (waga 30%) – mierzona m.in. stopniem rozwoju kadry i nadanych stopni naukowych, liczbą  publikacji, cytowań, efektywnością pozyskiwania środków na badania czy obecnością publikacji naukowców w 10% najczęściej cytowanych czasopism na świecie;
  2. Potencjał naukowy (waga 13%) – wyznaczany przez wyniki ewaluacji działalności naukowej uczelni, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, posiadanie uprawnień doktorskich i habilitacyjnych oraz kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich;
  3. Umiędzynarodowienie (waga 15%) – mierzone m.in. liczbą studentów zagranicznych, liczbą osób studiujących w jęz. obcych, uczestnictwem w uniwersytecie europejskim, liczbą nauczycieli z zagranicy, liczbą wymian studenckich (przyjazdy i wyjazdy) oraz stopniem wielokulturowości środowiska studenckiego;   
  4. Absolwenci na rynku pracy (waga 12%) – wskaźnik według danych z ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów (ELA) ;
  5. Prestiż (waga 12%) – na który składa się liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród kadry akademickiej oraz pozycja uczelni w globalnych rankingach akademickich;
  6. Warunki kształcenia (waga 10%) – wyznaczone dostępnością studentów do wysokokwalifikowanej kadry akademickiej oraz liczbą posiadanych przez uczelnię akredytacji i certyfikatów;
  7. Innowacyjność (waga 8%) – mierzona liczbą uzyskanych patentów i praw ochronnych w Polsce i za granicą, a także wkładem badań uczelni w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Pełna metodologia dostępna jest na stronie Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024

W pierwszej piątce klasyfikacji ogólnej znalazły się kolejno: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Politechnika Gdańska. W rankingu uczelni technicznych pierwsze miejsce utrzymała Politechnika Warszawska, a drugie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Za PG uplasowały się z kolei: Politechnika Wrocławska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska czy Politechnika Śląska.

TOP 5 najlepiej prowadzonych kierunków w Polsce

PG w swojej ofercie posiada 21 kierunków, które podlegają ocenie rankingu i znalazły się w top 5 najlepiej prowadzonych kierunków w Polsce. Cztery z nich znajdują się w ofercie dydaktycznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa:

O rankingu fundacji „Perspektywy”

„Ranking Szkół Wyższych Perspektywy” prowadzony jest od 1999 roku i jest najważniejszym oraz najpopularniejszym tego rodzaju rankingiem w Polsce. Uwzględnia niemal wszystkie uczelnie wyższe: zarówno publiczne, jak i niepubliczne (poza uczelniami artystycznymi), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. Nad prawidłowością i rzetelnością przygotowania rankingu czuwa kapituła konkursowa.

Za koordynację działań związanych z udziałem Politechniki Gdańskiej w rankingach i projakościowych konkursach krajowych i międzynarodowych, w tym za opracowanie zgłoszeń do rankingów, odpowiada Centrum Analiz Strategicznych PG, które podlega prof. Dariuszowi Mikielewiczowi, prorektorowi PG ds. organizacji i rozwoju.

Przypominamy, że do 14 lipca trwa rekrutacja na studia na Politechnice Gdańskiej.

Studia na PG – aplikuj

146 wyświetleń