Studia I Stopnia

Energetyka

Energetyka

Również w j. angielskim – Energy Technologies
Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

W języku angielskim
Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Studia niestacjonarne
Mechatronika

Mechatronika

Oceanotechnika

Oceanotechnika

Oceanotechnika

Oceanotechnika

Studia niestacjonarne
Projektowanie i budowa jachtów

Projektowanie i budowa jachtów

Transport i logistyka

Transport i logistyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia II Stopnia

Enegetyka

Enegetyka

Kierunek międzywydziałowy
Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Kierunek międzyuczelniany
Inżynieria morska i brzegowa

Inżynieria morska i brzegowa

Kierunek międzywydziałowy
Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Studia niestacjonarne
Mechatronika

Mechatronika

Oceanotechnika

Oceanotechnika

Oceanotechnika

Oceanotechnika

Kierunek w języku angielskim (Ocean Engineering)
Oceanotechnika

Oceanotechnika

Studia niestacjonarne
Technologie kosmiczne i satelitarne

Technologie kosmiczne i satelitarne

Transport i logistyka

Transport i logistyka