Intensyfikacja wymiany ciepła w dwufazowym obiegu termosyfonowym z miniszczelinowym parownikiem | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Intensyfikacja wymiany ciepła w dwufazowym obiegu termosyfonowym z miniszczelinowym parownikiem
Logo ncn

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, umowa nr: UMO-2015/19/D/ST8/03201

O projekcie

Planowane jest przeprowadzenie kompleksowych badań eksperymentalnych i teoretycznych intensyfikacji wymiany ciepła podczas wrzenia w przepływie przez miniszczelinę (o szerokości 100mm i grubości od 0.5 do 3mm) w połączeniu z badaniami obiegu termosyfonowego, zapewniającego naturalną cyrkulację czynnika, dla którego w.wym. miniszczelina stanowić będzie parownik. Ciepło do miniszczeliny doprowadzane będzie radiacyjnie. Parametry przepływu, takie jak rozkład temperatury ścianki, strumień masy, gęstość strumienia ciepła, stopień suchości, spadek ciśnienia i przestrzenna orientacja miniszczeliny będą badane dla różnych form przepływu. W ten sposób planuje się uzyskać informacje na temat wymiany ciepła, spadku ciśnienia oraz sprawności i stabilności pracy termosyfonu dla kilku wariantów intensyfikacji oraz dla wariantu referencyjnego (ścianka technicznie gładka). Planuje się zbadanie kilku płynów roboczych. Jako metody intensyfikacji rozpatrywane będą różne warianty powierzchni rozwiniętych oraz użycie wkładek wprowadzających zafalowania przepływu. Zebrane dane doświadczalne posłużą weryfikacji i ewentualnej modyfikacji korelacji wrzenia i kondensacji w przepływie, od wielu lat rozwijanej w zespole badawczym. W ramach badań teoretycznych planuje się sformułowanie nowego równania kryterialnego, opisującego wymianę ciepła podczas rozwoju wrzenia w przepływie przez miniszczelinę. Wszystkie te działania będą połączone z dokładną wizualizacją, mającą na celu rozpoznanie struktur wrzenia, mechanizmów wpływających na pracę obiegu i zaobserwowanie ewentualnych zjawisk towarzyszących.