Pracownicy dziekanatu | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Pracownicy dziekanatu

Uprzejmie informujemy, że w dniach 29 i 30 kwietnia 2024 r. Dziekanat WIMiO funkcjonuje w ograniczonym składzie pracowników. Przypominamy o konieczności umówienia wizyty przed przybyciem.
W dniu 2 maja 2024 r. Dziekanat WIMiO będzie nieczynny.

Pracownicy

mgr inż. Wioletta Braun
kierownik sekcji

 • Kierowanie, nadzór i organizacja prac Dziekanatu
 • Prowadzenie procesu przyjęć na WIMiO w drodze przeniesienia z innych Uczelni/kierunków lub na zasadzie potwierdzania efektów uczenia się
 • Obsługa administracyjna podań o przywrócenie praw studenckich
 • Prowadzenie spraw osobowych oraz dydaktyki Studium Doktoranckiego
 • Obsługa administracyjna procesu kształcenia słuchaczy studiów podyplomowych oraz kursów

Budynek nr 40, pok. 221
tel. +48 58 347 28 67
e-mail: wbraun@pg.edu.pl
e-mail: wioletta.braun@pg.edu.pl


Obsługa studentów

mgr Anna Cesarz - długotrwała nieobecność
Specjalista


Joanna Dudkowska 
Starszy referent administracyjny

 • Administracyjna obsługa procesu kształcenia studentów: 
  - studia stacjonarne I stopnia: Mechanika i budowa maszyn
  - studia niestacjonarne I stopnia: Budowa maszyn i okrętów oraz Mechanika i budowa maszyn
  - studia niestacjonarne II stopnia: Mechanika i budowa maszyn, Oceanotechnika, Okręty i konstrukcje morskie

Budynek nr 40, pok. 235
tel. +48 58 347 23 30
e-mail: joadudko@pg.edu.pl


mgr Izabela Fiszer
Referent administracyjny

 • Administracyjna obsługa procesu kształcenia studentów
  - studia stacjonarnych: Mechatronika, Inżynieria mechaniczno-medyczna, Technologie kosmiczne i satelitarne, Projektowanie i budowa jachtów
  - studia niestacjonarne I stopnia: Oceanotechnika

Budynek nr 40, pok. 220
tel. +48 58 347 16 86
e-mail: izabela.fiszer@pg.edu.pl


mgr Aleksandra Kopytko
Specjalista

 • Administracyjna obsługa procesu kształcenia studentów
  - studia stacjonarnych: Energetyka, Oceanotechnika, Okręty i konstrukcje morskie, Inżynieria morska i brzegowa, Transport i logistyka - studia I stopnia
 • Ubezpieczenia zdrowotne studentów

Budynek nr 40, pok. 220
tel. +48 58 347 28 05
e-mail: aleksandra.kopytko@pg.edu.pl


mgr Aida Zoszczak
Specjalista

 • Administracyjna obsługa procesu kształcenia studentów:
  - studia stacjonarnych I stopnia: Inżynieria materiałowa, Zarządzanie i inżynieria produkcji,
  - studia w języku angielskim: Energy Technologies, Design and Production Engineering, Naval Architecture and Offshore Structures,
  - studia stacjonarne II stopnia: Inżynieria materiałowa , Mechanika i budowa maszyn,  Zarządzanie i inżynieria produkcji, Transport i logistyka - studia II stopnia
 • Studenci programu ERASMUS+
 • Wystawianie zaświadczeń do celów emerytalnych i kapitału początkowego

Budynek nr 40, pok. 235
tel. +48 58 347 26 83
e-mail: aida.zoszczak@pg.edu.pl


Planowanie zajęć i dydaktyka

mgr Magdalena Markowska
Specjalista ds. administracyjnych

 • Obsługa dydaktyczna (zapisy na: profile, specjalności,  przedmioty wybieralne, wybór tematów prac dyplomowych, harmonogram sesji egzaminacyjnej) studentów kierunków: Inżynieria materiałowa, Inżynieria mechaniczno-medyczna, Mechanika i budowa maszyn (w tym również w j. ang.), Mechatronika, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Technologie kosmiczne i satelitarne, Budowa maszyn i okrętów
 • Układanie planów zajęć dla kierunków: IM-M, MiBM, M, ZiIP, BMiO

Budynek nr 40, pok. 219
tel. +48 58 347 16 85
e-mail: magmarko@pg.edu.pl


mgr Marta Parszutowicz 
starszy specjalista ds. administracyjnych

 • Obsługa dydaktyczna (zapisy na: profile, specjalności,  przedmioty wybieralne, wybór tematów prac dyplomowych, harmonogram sesji egzaminacyjnej) studentów kierunków: Energetyka, Inżynieria morska i brzegowa, Oceanotechnika (w tym również w j. ang.), Transport i logistyka, Projektowanie i budowa jachtów
 • Układanie planów zajęć dla kierunków: IMiB, O, TiL, PiBJ, E

Budynek nr 40, pok. 219
tel. +48 58 347 26 00
e-mail: marta.parszutowicz@pg.edu.pl


mgr Tomasz Stecewicz
Specjalista ds. administracyjnych

 • Układanie planów zajęć dla kierunków: Inżynieria materiałowa, Nanotechnologia, Technologie kosmiczne i satelitarne
 • Rozliczanie godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich – merytoryczna weryfikacja poprawności sporządzenia  projektów i sprawozdań z realizacji zajęć dydaktycznych
 • Wystawianie zaświadczeń do celów emerytalnych i kapitału początkowego

Budynek nr 40, pok. 233
tel. +48 58 347 27 07
e-mail: tom_stec@pg.edu.pl