Pracownicy dziekanatu | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Pracownicy dziekanatu

Pracownicy

mgr inż. Wioletta Braun
kierownik sekcji

 • Kierowanie, nadzór i organizacja prac Dziekanatu
 • Prowadzenie procesu przyjęć na WIMiO w drodze przeniesienia z innych Uczelni/kierunków lub na zasadzie potwierdzania efektów uczenia się
 • Obsługa administracyjna podań o przywrócenie praw studenckich

Budynek nr 40, pok. 221
tel. +48 58 347 28 67
e-mail: wbraun@pg.edu.pl
e-mail: wioletta.braun@pg.edu.pl


Obsługa studentów

mgr Anna Cesarz
Starszy referent administracyjny

 • Administracyjna obsługa procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych kierunków: Transport oraz Transport i logistyka, Projektowanie i budowa jachtów,
 • Prowadzenie spraw osobowych oraz dydaktyki Studium Doktoranckiego
 • Obsługa administracyjna procesu kształcenia słuchaczy studiów podyplomowych oraz kursów

Budynek nr 40, pok. 233
tel. +48 58 347 28 07
e-mail: anna.cesarz@pg.edu.pl


Joanna Dudkowska
Starszy referent administracyjny

 • Administracyjna obsługa procesu kształcenia studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia oraz studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Mechanika i budowa maszyn

Budynek nr 40, pok. 235
tel. +48 58 347 23 30
e-mail: joadudko@pg.edu.pl


mgr Izabela Fiszer
Referent administracyjny

 • Administracyjna obsługa procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych kierunków: Mechatronika, Inżynieria mechaniczno-medyczna, Technologie kosmiczne i satelitarne

Budynek nr 40, pok. 220
tel. +48 58 347 16 86
e-mail: izabela.fiszer@pg.edu.pl


mgr Aleksandra Kopytko
Samodzielny referent administracyjny

 • Administracyjna obsługa procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych kierunków: Oceanotechnika I stopnia, Inżynieria morska i brzegowa II stopnia, Energetyka I stopnia - studenci na roku: II, III i IV
 • Ubezpieczenia zdrowotne studentów

Budynek nr 40, pok. 233
tel. +48 58 347 28 05
e-mail: aleksandra.kopytko@pg.edu.pl


mgr Barbara Walenkiewicz
Specjalista ds. administracyjnych

 • Administracyjna obsługa procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych II stopnia oraz  niestacjonarnych I i II stopnia kierunku Oceanotechnika (w tym również w j. ang.), Energetyka I stopnia (w tym również w j. ang. - Energy Technologies) - studenci roku I, Energetyka studia II stopnia

Budynek nr 40, pok. 220
tel. +48 58 347 15 67
e-mail: barbara.walenkiewicz@pg.edu.pl


mgr Aida Zoszczak
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Administracyjna obsługa procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych kierunków: Mechanika i budowa maszyn - studia w j. angielskim I stopnia, Mechanika i budowa maszyn II stopnia, Inżynieria materiałowa, Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Wystawianie zaświadczeń do celów emerytalnych i kapitału początkowego

Budynek nr 40, pok. 235
tel. +48 58 347 26 83
e-mail: aida.zoszczak@pg.edu.pl


Planowanie zajęć i dydaktyka

mgr Magdalena Markowska

Specjalista ds. administracyjnych

 • Obsługa dydaktyczna (zapisy na: profile, specjalności,  przedmioty wybieralne, wybór tematów prac dyplomowych, harmonogram sesji egzaminacyjnej) studentów kierunków: Inżynieria materiałowa, Inżynieria mechaniczno-medyczna, Mechanika i budowa maszyn (w tym również w j. ang.), Mechatronika, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Technologie kosmiczne i satelitarne
 • Układanie planów zajęć dla kierunków: IM-M, MiBM, M, ZiIP

Budynek nr 40, pok. 219
tel. +48 58 347 16 85
e-mail: magmarko@pg.edu.pl


mgr Marta Parszutowicz
starszy specjalista ds. administracyjnych

 • Obsługa dydaktyczna (zapisy na: profile, specjalności,  przedmioty wybieralne, wybór tematów prac dyplomowych, harmonogram sesji egzaminacyjnej) studentów kierunków: Energetyka, Inżynieria morska i brzegowa, Oceanotechnika (w tym również w j. ang.), Transport, Transport i logistyka, Projektowanie i budowa jachtów
 • Układanie planów zajęć dla kierunków: IMiB, O, T, TiL, PiBJ

Budynek nr 40, pok. 219
tel. +48 58 347 26 00
e-mail: marta.parszutowicz@pg.edu.pl


mgr Tomasz Stecewicz
Specjalista ds. administracyjnych

 • Układanie planów zajęć dla kierunków: Energetyka, Inżynieria materiałowa, Nanotechnologia, Technologie kosmiczne i satelitarne
 • Rozliczanie godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich – merytoryczna weryfikacja poprawności sporządzenia  projektów i sprawozdań z realizacji zajęć dydaktycznych
 • Wystawianie zaświadczeń do celów emerytalnych i kapitału początkowego

Budynek nr 40, pok. 233
tel. +48 58 347 27 07
e-mail: tom_stec@pg.edu.pl