Prodziekan | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Prodziekan

Prodziekan ds. kształcenia
dr inż. Aleksandra Teresa Wiśniewska

konsultacje dziekańskie: czwartek 12-14, budynek nr 40, pok. 221
po wcześniejszym umówieniu wizyty mailowo: alewisni2@pg.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Roman Liberacki

konsultacje dziekańskie:

środa 14.15-15.00, budynek nr 40, pok. 221
czwartek 14.15-15.00, budynek nr 40, pok. 221
po wcześniejszym umówieniu wizyty mailowo: roman.liberacki@pg.edu.pl