Biuro Administracyjne | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Biuro Administracyjne

Pracownicy

inż. Wojciech Połubok
dyrektor administracyjny wydziału

Budynek nr 30, pok. 905
tel. +48 58 347 10 80
e-mail: dyrekcja.wimio@pg.edu.pl
e-mail: wojciech.polubok@pg.edu.pl


mgr Jolanta Zagórska
główny specjalista

Budynek nr 30, pok: 904
tel: +48 58 347 23 64
e-mail: dyrekcja.wimio@pg.edu.pl
e-mail: jzagorsk@pg.edu.pl


mgr Bożena Klawon
starszy specjalista

Budynek nr 30, pok: 906
tel: +48 58 348 69 31
e-mail: dyrekcja.wimio@pg.edu.pl
e-mail: bozklawo@pg.edu.pl


mgr Marzena Konsur
starszy specjalista

Budynek nr 30, pok. 904
tel.: +48 58 347 19 14

e-mail: dyrekcja.wimio@pg.edu.pl
e-mail: markonsu@pg.edu.pl