Azure Dev Tools for Teaching (oprogramowanie Microsoft) | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-01-20

Azure Dev Tools for Teaching (oprogramowanie Microsoft)

Azure Dev Tools for Teaching

Z dniem 11 lutego 2019 r. subskrypcja Microsoft Imagine została przekształcona w Azure Dev Tools for Teaching (zwane dalej ADTT).
W programie ADTT nadal jest dostęp do tych samych narzędzi, które były dostępne w ramach programu Imagine.

Wszyscy AKTUALNI studenci oraz pracownicy dydaktyczni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG mogą pobierać dostępne oprogramowanie Microsoft oraz instalować na swoich komputerach osobistych! Ponadto student, który zakończył edukację, może w dalszym ciągu niekomercyjnie (w celach niezarobkowych) używać oprogramowania z programu ADTT. Nie może jednak uaktualniać go do innej wersji . Może dalej korzystać z poprawek bezpieczeństwa. Może również wykonywać kopie bezpieczeństwa takiego programowania oraz je odtwarzać.

Aby uzyskać dostęp do programu ADTT należy:

  1. założyć swoje konto Microsoft (konto indywidualne) – osoby, które już poosiadają takie konto nie muszą zakładać nowego;
  2. mieć konto e-mail w domenie pg.edu.pl (np. xxx@pg.edu.pl lub xxx@student.pg.edu.pl);
  3. przejść na stronę: https://aka.ms/devtoolsforteaching;
  4. nacisnąć przycisk "Sign In" i zalogować się za pomocą posiadanego konto Microsoft;
  5. pojawi się strona weryfikująca uprawnienia do programu ADTT, gdzie należy podać uczelniany adres e-mail (z domeny pg.edu.pl);
  6. przejść w zakładkę „oprogramowanie” w celu pobrania plików instalacyjnych oraz klucza licencyjnego.

Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania należy zapoznać się z umową licencyjną EULA https://azure.microsoft.com/pl-pl/offers/azure-dev-tools-for-teaching/

633 wyświetleń