Konta użytkowników w pracowniach komputerowych | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-01

Konta użytkowników w pracowniach komputerowych

Serwerownia

Konta studenckie są zakładane w momencie rozpoczynania zajęć w pracowniach komputerowych i udostępniane na pierwszych zajęciach.
Co kilka lat konta są kasowane i zakładane ponownie. Należy wtedy, tak jak na początku należy zmienić hasło z przypisanego, składającego się z przypadkowych liter i cyfr, na swoje własne. Jedynym ograniczeniem dla hasła jest tylko jego długość - musi mieć co najmniej 6 znaków.

Użytkownik otrzymuje dostęp do dwóch dysków sieciowych:

  • Dysk X: (Prywatny) - ograniczony do 1 GB
    (każdy ma własny dysk X: - na tym dysku należy zapisywać wszelkie tworzone w ramach zajęć dokumenty)

     
  • Dysk W: (Wspólny) - dla studentów jest tylko do odczytu (dla pracowników - również do zapisu)

Oba dyski są zawsze widoczne w dowolnej pracowni komputerowej Wydziału.

Jeśli zachodzi UZASADNIONA potrzeba indywidualnego zwiększenia limitu dysku X: - proszę o kontakt.

Profil użytkownika jest ograniczony do 60 MB i po przekroczeniu tego limitu nie zostanie zsynchronizowany z serwerem. Może to jednocześnie utrudnić wylogowania z komputera.
Profil użytkownika składa się m.in. z Folderów: Moje Dokumenty, Pobrane i Pulpit.

165 wyświetleń