Absolwenci mechatroniki nagrodzeni za projekt systemu inteligentnego nawadniania | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-12-17

Absolwenci mechatroniki nagrodzeni za projekt systemu inteligentnego nawadniania

Absolwenci mechatroniki nagrodzeni za projekt systemu inteligentnego nawadniania
Absolwenci kierunku mechatronika: Adrianna Zalewska, Piotr Zieńko i Błażej Ziętarski wyróżnieni w III edycji ogólnopolskiego konkursu Agroabsolwent. Za pracę magisterską pt. „Projekt systemu inteligentnego nawadniania dla potrzeb rolnictwa” zdobyli nagrodę trzeciego stopnia oraz nagrodę specjalną "za szczególną wartość pracy dla zrównoważenia innowacyjnej produkcji rolnej".

Praca magisterska, której opiekunem był dr hab. inż. Marek Galewski, prof. PG, dotyczyła zaprojektowania inteligentnego oprogramowania wspomagającego podejmowanie decyzji w procesie nawadniania. – Zasoby wody dostępnej dla ludzkości maleją, a zapotrzebowanie na produkcję żywności stale rośnie. Dlatego konieczne jest opracowanie coraz bardziej zaawansowanych technologicznie systemów do zarządzania irygacją upraw w rolnictwie. W pracy magisterskiej podjęliśmy próbę rozwiązania tego problemu  – podkreślają studenci.

Skomplikowany transport wody, szczegółowe badania

W pierwszym etapie pracy studenci przygotowali szczegółową analizę tego typu rozwiązań dostępnych na rynku oraz w literaturze naukowej. Następnie opracowali algorytm genetyczny, służący do optymalizacji doboru parametrów wpływających na wilgotność gleby. Do tego konieczne było opracowanie modelu symulującego skomplikowany transport wody: gleba – roślina – atmosfera.

Zaprojektowane rozwiązanie zaimplementowano w środowisku MATLAB i przeprowadzono liczne badania symulacyjne z wykorzystaniem historycznych danych pomiarowych i prognoz pogodowych dla terenu w Polsce północnej. Badania potwierdziły skuteczność opracowanego algorytmu i wykazały możliwości do jego dalszego rozwoju, by polepszyć wyniki.

Projekt koncepcyjny

W ramach pracy studenci stworzyli także projekt koncepcyjny sprzętowej realizacji systemu do precyzyjnego nawadniania upraw. System ten zapewnia sterowanie elementami wykonawczymi na podstawie informacji od użytkownika, danych meteorologicznych i pomiarów odczytywanych z czujników rozmieszczonych na polu. Dobrano sprzęt, zapewniając możliwość przyszłej realizacji praktycznej systemu, Jednak, jak podkreślają studenci, konieczne byłoby zbudowanie urządzenia testowego i sprawdzenia poprawności jego działania na prawdziwej uprawie.

Organizatorem konkursu był bank BNP Paribas Bank. W konkursie wzięło udział ponad 50 prac z uczelni z całej Polski, a jego celem było promowanie innowacyjności i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ekologii oraz innych działań przynoszących wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich, przemysłu rolno-spożywczego oraz zrównoważenia produkcji żywności.

84 wyświetleń