Innowacyjne techniki wytwarzania biomateriałów i implantów. Zapraszamy na wykład! | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-01-11

Innowacyjne techniki wytwarzania biomateriałów i implantów. Zapraszamy na wykład!

Innowacyjne techniki wytwarzania biomateriałów i implantów. Zapraszamy na wykład!
Koło Naukowe Materiały w Medycynie serdecznie na otwarty wykład prof. dr. hab. inż. Andrzeja Zielińskiego, który przedstawi prelekcję pt. “Innowacyjne techniki wytwarzania biomateriałów i implantów”.  Spotkanie odbędzie się online za pośrednictwem platformy MS Teams, w czwartek, 20 stycznia, o godzinie 17.00.

Podczas spotkania dowiecie się, czym są nowoczesne metody addytywne, odlewanie zamrożone, liofilizacja, synteza chemiczna, wytwarzanie hydrożeli, wytwarzanie materiałów porowatych.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński pełnił funkcję Kierownika Zespołu Biomateriałów w latach 2013 – 2020, a obecnie zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Technologii Biomateriałów Instytutu Technologii Maszyn i Materiałów naszej uczelni. Był kierownikiem ośmiu projektów badawczych i trzech projektów badawczo–rozwojowych. Jest współzałożycielem kierunków Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Mechaniczno-Medyczna oraz Nanotechnologia. Współtworzył również podręczniki akademickie, m.in. „Nanotechnologie w inżynierii, medycynie i kosmetologii”, „Biomateriały” oraz „Podstawy Materiałoznawstwa”. Był promotorem 16 doktorów i opiekunem ponad dwustu dyplomów inżynierskich i magisterskich. Dorobek naukowy prof. Zielińskiego obejmuje ponad 350 publikacji (w tym ponad 60 z listy JCR) oraz 4 patenty.

Więcej informacji na profilu facebookowym koła.

54 wyświetleń