Transgraniczne Warsztaty SOVtBAL - zapraszamy do wzięcia udziału! | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-09-12

Transgraniczne Warsztaty SOVtBAL - zapraszamy do wzięcia udziału!

Transgraniczne Warsztaty SOVtBAL
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Transgranicznych Warsztatach SOVtBAL, podczas których polscy i europejscy eksperci porozmawiają o hybrydowych, niskoemisyjnych autonomicznych/półautonomicznych statkach do obsługi morskich farm wiatrowych. Warsztaty odbędą się 21 września br. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, bud. C, sala FGH, godz. 9.00. Wydarzenie będzie prowadzone  w języku polskim i angielskim - zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Będzie to również świetna okazja do nawiązania kontaktów biznesowych oraz uczestnictwa w europejskich projektach i inicjatywach realizowanych w ramach programów wsparcia finansowego z UE, np. Programu Interreg Południowy Bałtyk.

Transgraniczne Warsztaty SOVtBAL organizowane są w ramach projektu pn. „Hybrid-powered low emission autonomous/semi-autonomous vessels for servicing off-shore wind farms”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2014 – 2020.

Ekologiczny statek

Celem projektu SOVtBAL jest utworzenie projektu koncepcyjnego autonomicznego lub półautonomicznego, ekologicznego statku o napędzie hybrydowym, wspierającego pracę morskich farm wiatrowych na Bałtyku i innych morzach. Proponowany statek będzie zaprojektowany jako statek operacyjny (SOV). – Obecna sytuacja to dynamiczny rozwój systemów autonomicznych w wielu obszarach. Wynika to z chęci zmniejszenia zapotrzebowania na osoby pracujące w trudnych i niebezpiecznych warunkach. Branża morska również wykazuje szybko rosnące zainteresowanie systemami autonomicznymi. Sektor energii odnawialnej na morzu reaguje powoli i zastanawia się, w jaki sposób może wykorzystać systemy autonomiczne. Sektor jest nadal silnie uzależniony od interwencji człowieka w całym cyklu życia – od oceny lokalizacji i instalacji, po rutynowe operacje i konserwację. Można wykazać, że wykorzystanie SOV w zastosowaniach komercyjnych może prowadzić do dwóch głównych korzyści: poprawy bezpieczeństwa i oszczędności kosztów – zaznacza dr inż. Marek Chodnicki z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. 

Kolejna generacja statków rozważa nowe alternatywne metody napędu i tankowania. Mogą one obejmować energię elektryczną, hybrydową i wodorową oraz oferować ładowanie na morzu. Napęd wodorowy uważany jest za przyszłość transportu. Flota morska, ze względu na eksploatację obiektów o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz spełniających definicję infrastruktury krytycznej, powinna podlegać pełnej jurysdykcji państwa. Dlatego w zakresie proponowanego projektu statku autonomicznego należy odnieść się do uwarunkowań prawnych regulujących przyszłą eksploatację statku zarówno na obszarach morskich wchodzących w skład terytorium państwa nadbrzeżnego, jak i na obszarach poza jurysdykcją państwa (np. wyłączna strefa ekonomiczna).

Partnerami projektu są: Politechnika Gdańska, Lotos Petrobaltic (partner stowarzyszony), Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Akademia Marynarki Wojennej im. im. Bohaterów Westerplatte, Klaipeda University, Linnaeus University, University of Applied Science Stralsund.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy się zarejestrować: https://app.evenea.pl/event/Warsztaty-SOVtBAL. Szczegółowa agenda zostanie wkrótce udostępniona zarejestrowanym uczestnikom. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dr. inż. Markiem Chodnickim: marek.chodnicki@pg.edu.pl. 

134 wyświetleń