Dziekan WIMiO prof. Andrzej Seweryn w składzie Rady Doskonałości Naukowej | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-12-06

Dziekan WIMiO prof. Andrzej Seweryn w składzie Rady Doskonałości Naukowej

Dziekan WIMiO prof. Andrzej Seweryn w składzie Rady Doskonałości Naukowej
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa prof. dr hab. inż.  Andrzej Seweryn został wybrany w skład Rady Doskonałości Naukowej jako przedstawiciel dyscypliny inżynieria mechaniczna, będącej we właściwości Zespołu II Nauk Inżynieryjno-Technicznych.

Prof. Andrzej Seweryn został dziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w 2021 r. Jest specjalistą w dziedzinie nauki inżynieryjno-techniczne, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Specjalności naukowe, którymi zajmuje się prof. Seweryn, to mechanika materiałów i konstrukcji, metody komputerowe mechaniki, zmęczenie materiałów i konstrukcji, mechanika uszkodzeń i pękania, wytrzymałość elementów konstrukcyjnych, metody eksperymentalne mechaniki.

Warto również wspomnieć, że dyscyplina inżynieria mechaniczna na Politechnice Gdańskiej, którą reprezentuje większość pracowników WIMiO, otrzymała kategorię A w ramach ewaluacji dyscyplin naukowych za lata 2017-2021.

Prof. Andrzej Seweryn jest autorem ponad 350 prac (w tym 7 monografii, 52 artykułów w czasopismach indeksowanych w JCR). Wśród głównych tematów prac profesora można wyróżnić między innymi: badania doświadczalne i modelowanie procesów kumulacji uszkodzeń i pękania w elementach konstrukcyjnych w warunkach wieloosiowego stanu obciążenia, o proporcjonalnych i nieproporcjonalnych składowych czy numeryczne modelowanie za pomocą metody elementów skończonych odkształcania i pękania mezostruktury materiałów porowatych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej,

Należy dodać, że w 2022 roku prof. Andrzej Seweryn został uhonorowany 2 tytułami doctora honoris causa: Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu Technicznego w Koszycach.

Rada Doskonałości Naukowej

RDN działa na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.

W skład zespołu dot. inżynierii mechanicznej, oprócz prof. Andrzeja Seweryna, wchodzą: prof. dr hab. inż. Stefan Kazimierz Berczyński z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz prof. dr hab. inż. Janusz Krzysztof Kowal z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

Zadania Rady Doskonałości Naukowej

289 wyświetleń