Elektroniczna rekrutacja na studia I stopnia ruszyła. Aplikuj na WIMiO! | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-17

Elektroniczna rekrutacja na studia I stopnia ruszyła. Aplikuj na WIMiO!

Elektroniczna rekrutacja na studia I stopnia ruszyła. Studiuj na WIMiO!
Zdobywaj wiedzę na jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, rozwijaj swoje pasje i korzystaj z nadmorskich uroków miasta. Mieszkaj w Gdańsku i studiuj na Politechnice Gdańskiej. 17 maja rozpoczyna się rekrutacja na studia w roku akademickim 2023/2024. Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa możesz aplikować na 9 kierunków - w tym na jeden nowy - budowę maszyn i okrętów. 

Studia to jeden z najpiękniejszych etapów w życiu. Wybór studiów to nie tylko wybór uczelni, ale i miejsca zamieszkania. Gdańsk jest nowoczesnym miastem o wysokim poziomie jakości życia, dającym ogromne możliwości rozwoju osobistego, a jego malownicze położenie – w bezpośrednim sąsiedztwie morza i lasów – pozwala na wiele sposobów spędzać czas wolny na łonie natury. Z kolei  Politechnika Gdańska, jako jedna z czołowych uczelni w Polsce, to doskonały wybór dla młodych ludzi, chcących rozwijać się w kierunku nauk ścisłych i technicznych.

Nowy kierunek na WIMiO

Na kandydatów czeka kilkadziesiąt kierunków, w tym 9 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Zapraszamy na energetykę, inżynierię mechaniczno-medyczną, mechanikę i budowę maszyn, mechatronikę, okręty i konstrukcje morskie, projektowanie i budowę jachtów, transport i logistykę, zarządzanie i inżynierię produkcji, a także nowy kierunek - budowę maszyn i okrętów. Będzie on prowadzony w trybie niestacjonarnym.

Studia te umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera o szerokim profilu wykształcenia, w zakresie kompetencji inżynierskich szczególnie pożądanych przez pracodawców z Pomorza. 

Studia na kierunku budowa maszyn i okrętów są prowadzone w trybie niestacjonarnym i umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera o szerokim profilu wykształcenia, w zakresie kompetencji inżynierskich szczególnie pożądanych przez pracodawców z Pomorza. W programie studiów jest także dużo przedmiotów wybieralnych umożliwiających rozwijanie indywidualnych zainteresowań.

Po studiach absolwent staje się specjalistą w dziedzinach techniki związanych z mechaniką i okrętownictwem, posiada umiejętności z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów; materiałoznawstwa; termodynamiki; mechaniki płynów; projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym okrętowych; technik wytwarzania części maszyn;  eksploatacji urządzeń, najnowszych technik i narzędzi komputerowych do rozwiązywania zadań projektowych oraz obliczeń inżynierskich.

Politechnika Gdańska – piękna, nowoczesna i z charakterem

Politechnika Gdańska jako jedna z dziesięciu w Polsce może poszczycić się mianem uczelni badawczej, które zostało jej przyznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach konkursu IDUB. Na 8 wydziałach na studiach inżynierskich i magisterskich kształci się ponad 15 tysięcy młodych ludzi z Polski i zagranicy. Studenci rozwijają swoje pasje w przeszło 100 kołach naukowych, a także podczas licznych projektów badawczych czy wymianach zagranicznych. Kształcenie wspierają liczne laboratoria, wyposażone w nowoczesne i innowacyjne technologie.

Działalność naukową utalentowanych studentów wspierają stypendia rektorskie czy też uzyskiwane w ramach programu Argentum Triggering Research Grants, będącego elementem programu IDUB. Ale ponieważ nie samą nauką człowiek żyje, to na studentów PG czeka także szeroka oferta sportowa i rozrywkowa.

Rekrutacja – najważniejsze informacje

Na PG rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2023/2024 dla obywateli polskich rozpoczyna się 17 maja 2023 r. i potrwa do 10 lipca 2023 r. W tym okresie kandydaci mogą rejestrować się w elektronicznym systemie eRekrutacja, gdzie należy m.in. wnieść opłatę rekrutacyjną, zamieścić wyniki egzaminów maturalnych, skan świadectwa dojrzałości, a także zeskanowane dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, dyplomy IB czy dyplomu z olimpiad i konkursów. Publikacja list rankingowych na studia stacjonarne I stopnia będzie miała miejsce 17 lipca 2023 r . Następnie – w dniach 18-24 lipca 2023 – zakwalifikowani kandydaci będą zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty na uczelnię. Ogłoszenie ostatecznych list przyjętych na studia będzie miało miejsce 27 lipca 2023 r.

Szczegółowe informacje i terminy

Klimat i możliwości Politechniki Gdańskiej jeszcze lepiej przedstawia film promocyjny uczelni. Udaj się na wyjątkowy spacer po PG.

166 wyświetleń