Prof. Marek Krawczuk członkiem Komitetu Mechaniki PAN | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-30

Prof. Marek Krawczuk członkiem Komitetu Mechaniki PAN

prof. Krawczuk
Naukowiec Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk został członkiem Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk.

Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk to kolegialne organy, które skupiają pracowników naukowych w ramach określonej dziedziny nauki lub pokrewnych dyscyplin, wspierając i ułatwiając ich współpracę. Komitety te są przypisane do konkretnych wydziałów Akademii.

Przypomnijmy, że w listopadzie zakończyły się wybory członków na kadencję 2024–2027, w których uczestniczyć mogły osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Ostatecznie przeprowadzono wybory dla 71 komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk, stanowiących istotne gremium decyzyjne w kształtowaniu polskiego krajobrazu naukowego. W listopadowych wyborach do komitetów naukowych i problemowych wybrano 31 reprezentantów Politechniki Gdańskiej.

Mimo że wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk odbyły się w ubiegłym roku, to 24 kwietnia bieżącego roku PAN przeprowadziła wybory uzupełniające do Komitetu Mechaniki, w którym nieobsadzone były 3 miejsca. Już w pierwszej turze głosowania członkiem Komitetu Mechaniki PAN został prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk, pracownik Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG. Warto podkreślić, że w skład Komitetu Mechaniki PAN wchodzą także: JM Rektor PG prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN, Dziekan WIMiO prof. dr. hab. inż. Andrzej Seweryn oraz prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Obecność w komitetach naukowych PAN nie tylko podkreśla znaczący wkład przedstawicieli naszego Wydziału i Uczelni w rozwój nauki, lecz także potwierdza ich uznanie na szczeblu krajowym.

Prof. Marek Krawczuk w swoich pracach badawczych zajmuje się przede wszystkim zastosowaniem metod numerycznych w zagadnieniach związanych z modelowaniem i detekcją uszkodzeń w elementach konstrukcji. Obszar jego badań naukowych obejmuje także zastosowanie materiałów o sterowalnych właściwościach mechanicznych w różnych obszarach inżynierii mechanicznej, jak również zastosowanie nowoczesnych metod numerycznych i technik pomiarowych w obszarze inżynierii biomedycznej. Dorobek naukowy badacza WIMiO to ponad 300 publikacji, z czego 147 znalazło się na liście Web of Science. Jego indeks Hirsha wynosi 34, a liczba cytowań sięga 3989/3769 IF, z akumulowanym do 405.8. Prof. Krawczuk jest współautorem 5 monografii m.in. pracy „Guided Waves in Structures for SHM" wydanej przez Wiley. Do tej pory naukowiec wypromował 5 doktorów.

Profesorowi Markowi Krawczukowi gratulujemy dołączenia do tak zaszczytnego gremium i życzymy owocnej oraz inspirującej współpracy przez najbliższe cztery lata.

124 wyświetleń