Transformacja energetyczna w partnerstwie z Ukrainą | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-27

Transformacja energetyczna w partnerstwie z Ukrainą

Transformacja energetyczna w partnerstwie z Ukrainą
W roku akademickim 2024/2025 uruchamiamy pierwszą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych pn. Transformacja energetyczna w partnerstwie z Ukrainą. 

Rekrutacja trwa do 31 sierpnia — więcej informacji w zakładce: Rekrutacja

Polskie firmy, które planują uczestniczyć w odbudowie i modernizacji sektora energetyki na Ukrainie, będą potrzebowały kadr nie tylko znających realia ukraińskie, ale przede wszystkim dobrze przygotowanych do wdrażania unijnych standardów technologicznych po zakończeniu działań wojennych. Uruchamiane dwusemestralne studia podyplomowe "Transformacja energetyczna w partnerstwie z Ukrainą" stanowią odpowiedź na to zapotrzebowanie.

Słuchacze i absolwenci tego studium, mimo trwających obecnie działań zbrojnych w Ukrainie, będą mieli możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności w polskich przedsiębiorstwach sektora energetycznego. Otworzą się przed nimi perspektywy zatrudnienia także w polskich firmach aspirujących do udziału w odbudowie i modernizacji ukraińskiej energetyki.

Studia skierowane są do inżynierów oraz absolwentów uczelni nietechnicznych z co najmniej dyplomem licencjackim, przede wszystkim pochodzących z ukraińskiej diaspory oraz przebywających obecnie w województwie pomorskim, zwłaszcza w Trójmieście.

Studia są również skierowane do obywateli Polski, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje oraz zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie:

 • Zabezpieczania potrzeb na energię elektryczną, ciepło i chłód z uwzględnieniem nowoczesnych technologii,
 • Funkcjonowania i struktury systemów elektroenergetycznych,
 • Nowoczesnych i niskoemisyjnych technologii energetycznych,
 • Systemów gazowniczych i przyszłości technologii związanych z zielonym wodorem,
 • Gospodarki w obiegu zamkniętym, zarządzania odpadami oraz energetycznego zagospodarowania odpadów komunalnych,
 • Prawa energetycznego polskiego, ukraińskiego oraz unijnego,
 • Rynków energii,
 • Metodologii przeprowadzania audytów energetycznych i audytów efektywności energetycznej,
 • Prawa zamówień publicznych,
 • Finansowania projektów energetycznych, m.in. dzięki środkom unijnym i modelom ESCO,
 • Rozwiązań wdrażania efektywności energetycznej w rzeczywistych obiektach prezentowanych przez zewnętrznych specjalistów,
 • Zagadnień związanych z modernizacją ciepłownictwa i planowaniem rozwoju systemów energetycznych,
 • Polskich gminnych planów energetycznych oraz realizacji przedsięwzięć dotyczących efektywności energetycznej.

Wymagania wstępne

 • Ukończone studia I stopnia na kierunkach technicznych (np. energetyka, elektrotechnika, mechanika, fizyka, chemia) lub uniwersyteckich, m.in. prawniczych.
 • Złożenie elektronicznego formularza zgłoszeniowego poprzez stronę e-rekrutacja.

Zasady naboru

O wstępnym zakwalifikowaniu decyduje:

 • Wysłanie kompletu wymaganych dokumentów,
 • W przypadku osób o wykształceniu nietechnicznym – odbycie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Zawarcie z uczelnią umowy o warunkach pobierania opłat na studiach podyplomowych.

Program studiów

Program studiów obejmuje dwa semestry, łącznie 160 godzin zajęć. Studia są prowadzone w trybie hybrydowym, obejmującym spotkania stacjonarne i online, które odbywają się w soboty i niedziele. Program studiów przewiduje zajęcia w formie wykładów oraz seminariów.

Informacje szczegółowe

 • Czas trwania: 2 semestry
 • Data rozpoczęcia zajęć: październik 2024 r.
 • Termin rekrutacji elektronicznej: do 31.08.2024 r.
 • Koszt: 6950 zł brutto – za całe studia
 • Wydział: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Więcej informacji na stronie Politechniki Gdańskiej lub poprzez kontakt e-mailowy: transform.ukraina@pg.edu.pl.

Informacje kontaktowe

 • Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, e-mail: dariusz.mikielewicz@pg.edu.pl
 • Sekretariat — obsługa administracyjna procesu rekrutacyjnego: mgr inż. Karolina Samociuk, e-mail: transform.ukraina@pg.edu.pl, tel: +48 58 347 19 29, budynek nr 15 (Laboratorium Maszynowe) pok. 108
 • Opiekun ds. organizacji kształcenia — informacje szczegółowe: mgr inż. Kacper Szturgulewski, e-mail: kacper.szturgulewski@pg.edu.pl
95 wyświetleń