Zakład Mechatroniki prowadzi badania naukowe w następujących obszarach:

  • nadzorowanie systemów i procesów dynamicznych, dotyczące w szczególności:
    - procesów obróbki mechanicznej (np. redukcja drgań i optymalizacja parametrów obróbki podczas frezowania i wytaczania)
    - dynamiki i sterowania maszyn (w tym robotyki stacjonarnej i mobilnej)
  • modelowanie układów stacjonarnych i niestacjonarnych, liniowych i nieliniowych, Metodą Elementów Skończonych (MES)
  • Teoretyczna i Eksperymentalna Analiza Modalna (T-EAM)
  • zastosowanie Sztucznej Inteligencji (w szczególności Inteligencji Roju (Swarm Intelligence)) w identyfikacji i optymalizacji
  • badanie i modelowanie drgań i przepływu ciepła w systemach wynoszenia obiektów kosmicznych
  • opracowywanie i wdrażanie w gospodarce rozwiązań innowacyjnych

Kierownikiem Zakładu Mechatroniki jest Pan dr hab. inż. Marek Galewski, prof. Uczelni.