Zakład Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Zakład Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki

Zakład Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki został utworzony w styczniu 2021. Kierownikiem Zakładu jest Pani dr hab. inż. Wiktoria Wojnicz, jednocześnie Dyrektor Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn (biogram Pani Dyrektor).

Działalność naukowa Zakładu obejmuje:

Wiktoria Wojnicz:
1) Analiza biomechaniczna układu mięśniowo-szkieletowego człowieka w oparciu o powierzchniową elektromiografię mięśniową oraz motion capture (współpraca z Politechniką Łódzką)
2) Badania właściwości mechanicznych materiałów, w tym tkanek biologicznych, tworzyw sztucznych i lattice structure (na maszynach wytrzymałościowych Zwick/Roell)
3) Projektowanie urządzeń do rehabilitacji w oparciu o analizę motoryczną człowieka
4) Mechanika układów wieloczłonowych, MES (Abaqus)

Marek Krawczuk:
1) Detekcja uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych
2) Metody numeryczne w mechanice
3) Materiały o sterowalnych własnościach fizycznych w dynamice konstrukcji

Janusz Siebert:
Dyscyplina naukowa: Medycyna

Edmund Wittbrodt:
1) Modelowanie i analiza dynamiczna oraz sterowanie złożonych układów mechanicznych, mechatronicznych i biomechanicznych
2) Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Gdańsku w zakresie badania materiałów i wytrzymałości materiałów oraz budowy i eksploatacji maszyn

Krzysztof Lipiński:
1) Dynamika Układów wieloczłonowych
2) Teoria maszyn i mechanizmów
3) Drgania układów liniowych
4) Metody numeryczne w mechanice

Oleksii Nosko:
1) Airborne particle emissions from sliding contacts
2) Heat conduction problems of sliding friction
3) Temperature measurements at sliding contacts

Jarosław Szwedowicz:
1) Technologie tłumiące, FSI, ASI chroniące przed wysokocyklicznym zmęczeniem materiałów
2) Przegląd zapobiegawczy i czujniki bezprzewodowe
3) Produkcja przyrostowa i materiały inteligentne (SMA & PMs)

Wojciech Macek:
1) Zmęczenie materiałów
2) Fraktografia
3) Metrologia powierzchni

Marek Chodnicki:
1) Mechatronika, robotyka budowa i eksploatacja maszyn
2) Automatyzacja produkcji,biomechanika
3) Przemysł 4.0 i edukacja techniczna

Wiktor Sieklicki:
1) Robotyka w medycynie (egzoszkielet palców dłoni, urządzenie do monitorowania wybranych parametrów fizycznych pacjenta, urządzenia wspierające rehabilitację osób z zaburzeniami równowagi)
2) Grywalizacja w rehabilitacji oraz Biomechanika

Yurii Tsybrii:
1) Emisja cząstek zużycia z kontaktu ślizgowego do środowiska
2) Cykliczne systemy mechatroniczne
3) Pomiar temperatury w styku ślizgowym