Wytrzymałość i ryzyko | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Wytrzymałość i ryzyko

Początki

Koło naukowe ,,Wytrzymałość i ryzyko” powstało w 2022 r. z inicjatywy studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętowej Politechniki Gdańskiej. Naszym priorytetem jest zacieśnić więzi między studentami z kierunku Oceanotechniki a Transportu i Logistyki.

Pomimo iż jesteśmy nowym kołem, to już od samego początku staramy się stworzyć przyjemną atmosferę oraz świetne miejsce do poszerzania wiedzy i rozwijania własnych umiejętności, a także zainteresować innych aspektami wytrzymałościowymi i pokazać, że mechanika wcale nie musi być nudna.

Cel Koła Naukowego WIR

Celem naszego koła są:

 1. Zapoznanie Studentów z między innymi: 
 • analizą przestrzenną zbiorów danych,
 • analizą wielkich zbiorów danych (tzw. big data),
 • modelowaniem matematycznym,
 • pozyskiwaniem wiedzy z danych,
 • modelowaniem statków,
 • analizą statyczną zamodelowanych statków,
 • czytaniem rysunków okrętowych,
 • nauką programów Cadowskich.
 1. Nabycie umiejętności związanych z:
 • planowaniem i realizacją badań;
 • przeprowadzeniem analizy literaturowej w danej dziedzinie;
 • tworzeniem tekstów naukowych, jako opisu przeprowadzonego procesu badawczego,
 • zapewnienie wsparcia przy pisaniu artykułów naukowych oraz prac dyplomowych – jest możliwość przekucia tematów realizowanych w ramach koła naukowego w prace dyplomowe, bądź artykuły naukowe, a nawet wystąpienia na konferencjach naukowych.

A wszystko to w trakcie realizacji przydzielonych projektów.

Oprócz tego, stworzenie rodzinnej i przyjemnej atmosfery, dzięki czemu praca będzie milsza, a proces przyswajania nowej wiedzy ułatwiony. Razem możemy stworzyć coś więcej, dlatego tak ważne jest dla nas, by być prawdziwym zespołem. Stawiamy tu na dobre stosunki między członkami, integrację i oczywiście dobrą zabawę połączoną z nauką - przyjemne z pożytecznym.

Kto odnajdzie się w naszym Kole Naukowym?

 • czują dryg do mechaniki, lubią liczyć i chcą poszerzyć swoją wiedzę o materiał wykraczający poza podstawowy program nauczania na studiach,
 • myślą o swojej przyszłości - jako koło stawiamy na rozwój i pozyskiwanie nowych kompetencji, przydatnych zarówno w pisaniu prac dyplomowych, jak i ułatwiających późniejszą pracę (np. pisanie raportów),
 • chcą nauczyć się korzystania z  programów (takich jak NX), które nie są uwzględnione w podstawowym programie studiów,
 • chcieliby rozwijać swoje pasje oraz projekty w zakresie zarówno wytrzymałości materiałów, logistyki, bezpieczeństwa na morzu oraz stateczności.

Projekty, nad którymi pracujemy

 • Projekt barki rzecznej, modelowanie MES, analiza statyczna;
 • Projekt statku Ro-Ro wraz z modelowaniem MES, kwestie wytrzymałościowe;
 • Ruch morski/Ruch śródlądowy – w tym wyznaczenie czasu postoju statków w wybranym porcie/na kotwicowiskach; wyznaczenie bezpiecznej szerokości i głębokości modernizowanej śródlądowej drogi wodnej na podstawie wytycznych PIANC; opracowanie koncepcji modelu ryzyka wypadku dla śródlądowych dróg wodnych.

Zarząd WIR-u

 • Przewodnicząca: Małgorzata Kunicka
 • Wiceprzewodnicząca: Patrycja Mazur
 • Osoby funkcyjne:

Skarbnik – Kinga Góra;
Organizacja finansowa – Łukasz Ziaja;
Koordynacja projektów – Jakub Kuberacki;
Prowadzenie części medialnej – Małgorzata Kunicka, Patrycja Mazur.

Opiekunowie Koła Naukowego

 • Dr hab. inż. Jakub Montewka
 • Dr. Inż. Krzysztof Wołoszyk

Statut

Statut (pdf, 91.17kB)

Kontakt

Rekrutacja będzie przeprowadzana na początku semestru letniego! Mamy nadzieję, że do usłyszenia!