Szanowni Państwo,
 
z przyjemnością pragnę powiadomić,iż w dniu 1.09.2024 r. rozpocznie się rekrutacja na studia podyplomowe morska energetyka wiatrowa edycja X. Rekrutacja potrwa do 10.09.2024 r.
 
 
W związku z tym proszę o dokonanie elektronicznego zgłoszenia na stronie:
 
https://rekrutacja.pg.edu.pl/pages/login.html
 
Dokumenty można przesłać (1. skan formularza wydrukowany i podpisany ze strony rekrutacji, 2. skan dyplomu, który był wprowadzony na stronie rekrutacji 3.informacja o profilu zawodowym np. cv)
na mail: xxxxxxxx w terminie rekrutacji.

Wyniki rekrutacji:

Osoby przyjęte otrzymają maila powitalnego z systemu studiów podyplomowych.

Osoby nieprzyjęte znajdą informację na koncie, które założyli w procesie rekrutacji.

Osoby, które pozytywnie przeszły proces rekrutacji,ale nie zostały przyjęte w obecnej rekrutacji będą miały pierwszeństwo,aby dostać się na edycję X tj. październik 2024 r.

mgr inż. Wojciech Olszewski

Z-ca Kierownika Studiów Podyplomowych MEW

tel.: 604684118

e-mail: wojciech.olszewski@pg.edu.pl

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa