Rekrutacja | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Rekrutacja

Szanowni Państwo,
 
z przyjemnością pragnę powiadomić,iż w dniu 3.02.2023 r. rozpocznie się rekrutacja na studia podyplomowe morska energetyka wiatrowa edycja VII. Rekrutacja potrwa do 12.02.2023 r.
 
W związku z tym proszę o dokonanie elektronicznego zgłoszenia na stronie:
 
 
Dokumenty można przesłać (1. skan formularza wydrukowany i podpisany ze strony rekrutacji, 2. skan dyplomu, który był wprowadzony na stronie rekrutacji 3.informacja o profilu zawodowym np. cv)
na mail: malbikon@pg.edu.pl w terminie rekrutacji.

Wyniki rekrutacji:

Osoby przyjęte otrzymają maila powitalnego z systemu studiów podyplomowych.

Osoby nieprzyjęte znajdą informację na koncie, które założyli w procesie rekrutacji.

Osoby, które pozytywnie przeszły proces rekrutacji,ale nie zostały przyjęte w obecnej rekrutacji będą miały pierwszeństwo,aby dostać się na edycję VIII tj. październik 2023 r.

mgr inż. Wojciech Olszewski

Z-ca Kierownika Studiów Podyplomowych MEW

tel.: 604684118

e-mail: wojciech.olszewski@pg.edu.pl

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa