Rekrutacja | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Rekrutacja

Szanowni Państwo,
 
z przyjemnością pragnę powiadomić,iż w dniu 5.09.2023 r. rozpocznie się rekrutacja na studia podyplomowe morska energetyka wiatrowa edycja VIII. Rekrutacja potrwa do 22.09.2023 r.
PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore Grupy PGE, będzie partnerem VIII edycji studiów podyplomowych Morska Energetyka Wiatrowa prowadzonych na Politechnice Gdańskiej.
 
W związku z tym proszę o dokonanie elektronicznego zgłoszenia na stronie:
 
https://rekrutacja.pg.edu.pl/pages/login.html
 
Dokumenty można przesłać (1. skan formularza wydrukowany i podpisany ze strony rekrutacji, 2. skan dyplomu, który był wprowadzony na stronie rekrutacji 3.informacja o profilu zawodowym np. cv)
na mail: malbikon@pg.edu.pl w terminie rekrutacji.

Wyniki rekrutacji:

Osoby przyjęte otrzymają maila powitalnego z systemu studiów podyplomowych.

Osoby nieprzyjęte znajdą informację na koncie, które założyli w procesie rekrutacji.

Osoby, które pozytywnie przeszły proces rekrutacji,ale nie zostały przyjęte w obecnej rekrutacji będą miały pierwszeństwo,aby dostać się na edycję IX tj. marzec 2024 r.

mgr inż. Wojciech Olszewski

Z-ca Kierownika Studiów Podyplomowych MEW

tel.: 604684118

e-mail: wojciech.olszewski@pg.edu.pl

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa