Rekrutacja na studia przyszłości, czyli VIII edycja Morskiej Energetyki Wiatrowej | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-09-11

Rekrutacja na studia przyszłości, czyli VIII edycja Morskiej Energetyki Wiatrowej

Zdjęcie przedstawiające morską farmę wiatrową, czyli kilkanaście wiatraków zamontowanych w morzu.
Ruszyła rekrutacja na kolejną edycję studiów podyplomowych morska energetyka wiatrowa. Zapisy na studia potrwają do 22 września. PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore Grupy PGE, będzie partnerem VIII edycji studiów podyplomowych Morska Energetyka Wiatrowa prowadzonych na Politechnice Gdańskiej.

Cel i program studiów

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry  na potrzeby prężnie rozwijającego się rynku morskiej energetyki wiatrowej. Program studiów składa się z 22 przedmiotów, które umożliwiają zdobycie profesjonalnej wiedzy na temat wykorzystywanych technologii, funkcjonowania rynków morskiej energetyki wiatrowej czy przygotowania i realizacji morskich farm wiatrowych. Szeroki zakres kompetencji absolwenta na wielu obszarach czyni go niezwykle atrakcyjnym na rynku pracy. Szczegółowy wykaz przedmiotów dostępny jest tutaj.

Program studiów

W ramach studiów istnieje możliwość otrzymania świadectwa w języku angielskim „Offshore wind energy”.

Dlaczego warto?

Nasze studia to odpowiedź na oczekiwany w najbliższych latach intensywny rozwój rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Taka prognoza związana jest m.in. z przewidzianą realizacją morskich farm wiatrowych w Polsce w ramach projektu Polityki Energetycznej Polski o łącznej mocy ponad 10 GW do 2040 roku, co może uczynić nasz kraj liderem branży w Europie.

Rekrutacja

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych. Rekrutacja na studia możliwa jest w terminach od 5 do 22 września 2023 roku.

  1. Aby zarejestrować się na studia, należy założyć konto na stronie rekrutacja.pg.edu.pl
  2. Po założeniu konta, po zalogowaniu należy wypełnić elektroniczne zgłoszenie na studia.
  3. Przesłanie skanu wypełnionego formularza, skanu dyplomu ukończonych studiów oraz informacji o profilu zawodowym, np. CV na adres mailowy: malbikon@pg.edu.pl do 22.09.2023 r.
  4. Oczekiwać na wyniki rekrutacji: informacja o wyniku pojawi się po 25 września. Osoby przyjęte otrzymają maila powitalnego, a osoby nieprzyjęte otrzymają informację na swoim koncie na stronie rekrutacji. W przypadku osób, które pozytywnie przeszły etap rekrutacji, ale nie zostały przyjęte, przewidziane jest pierwszeństwo w aplikacji na IX edycję studiów przewidzianą na marzec 2024 roku.

Czas trwania studiów i tryb

Ilość semestrów: 2

Liczba godzin: 144

Tryb: stacjonarny

Harmonogram zjazdów: określone piątki (17:00-20:30) oraz soboty (9:15-17:00)

Szczegółowy harmonogram zjazdów

Dodatkowe informacje i kontakt

Dodatkowe informacje dotyczące studiów dostępne są na stronie

Morska Energetyka Wiatrowa

W przypadku ewentualnych pytań zachęcamy do kontaktu.

Mgr inż. Wojciech Olszewski

Tel.: 604684118

E-mail: wojciech.olszewski@pg.edu.pl

Z-ca Kierownika Studiów Podyplomowych MEW

Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

187 wyświetleń