Skład osobowy | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Skład osobowy

  • Zastepca dyrektora ds. ogólnych
  • Profesor uczelni
  • Zastępca dyrektora ds. kształcenia
  • Profesor uczelni
Kierownik Laboratorium
  • Profesor
  • Specjalista inżynieryjno-techniczny
  • Profesor uczelni
  • Dyrektor Instytutu Budowy Okrętów
Starszy wykładowca
Starszy wykładowca
Starszy wykładowca
Starszy specjalista naukowo-techniczny
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Starszy technik
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Specjalista inżynieryjno-techniczny