Koła naukowe działające na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa zapraszają wszystkich studentów, którzy chcą rozwijać i pogłębiać swoje zainteresowania. Uczestnictwo w kole naukowym to szansa na poznanie osób o podobnych pasjach i realizowanie ciekawych projektów naukowych.

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa aktywnie działa dziesięć kół naukowych:

Pozostałe działania kół naukowych:

  • PIKSEL
  • Synertech

Jeżeli nie znajdujesz dla siebie odpowiedniego miejsca na realizację swoich pasji, zawsze możesz założyć własne koło naukowe! - zapoznaj się z zasadami funkcjonowania uczelnianych organizacji i kół

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa bardzo cenimy sobie pasję i zaangażowanie studentów. Dlatego corocznie dofinansowujemy realizację projektów studenckich. 

Doceniając również czas poświęcony przez studentów na pracę w kołach naukowych stworzyliśmy Procedurę uznawania efektów uczenia się dla przedmiotu, osiągniętych w wyniku uczestniczenia studenta w pracach koła naukowego. 

Wszystkie potrzebna informacje znajdziesz poniżej, w sekcji "Przydatne dokumenty".

Przydatne dokumenty