Wyniki rekrutacji | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji:

W dniu 5 kwietnia 2023r. zakończono proces rekrutacji na studia podyplomowe Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE II i IWE III -17 edycji.

Kandydatom przedstawiono informacje dotyczące spełnienia wymagań formalnych oraz podział na grupy laboratoryjne.