Zapraszamy na pokład WIMiO. Rekrutacja na semestr zimowy ruszyła | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-20

Zapraszamy na pokład WIMiO. Rekrutacja na semestr zimowy ruszyła

Studiuj na WIMiO
Matura napisana? To najważniejsze, na pewno poszło Ci bardzo dobrze! Teraz rozejrzyj się po naszym pokładzie i poznaj powody, dla których warto studiować na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (WIMiO) Politechniki Gdańskiej to miejsce, gdzie pasja do inżynierii spotyka się z nowoczesnymi technologiami i światowej klasy badaniami. Studenci WIMiO mają dostęp do najnowszych laboratoriów i biorą udział w projektach, które kształtują przyszłość przemysłu. Na wydziale studiuje ok. 2600 studentów, a 30% z nich stanowią kobiety, co dowodzi, że Wydział przyciąga coraz większą liczbę kobiet do dziedzin niegdyś zdominowanych przez mężczyzn. Studenci WIMiO pochodzą z 30 krajów, co świadczy o wysokiej jakości oferowanych programów nauczania oraz o globalnym znaczeniu badań i projektów realizowanych na Wydziale. Międzynarodowe środowisko studenckie sprzyja wymianie wiedzy i doświadczeń, co dodatkowo wzbogaca proces edukacyjny i przygotowuje absolwentów do pracy w globalnym kontekście. Dlaczego jeszcze warto u nas studiować?

Nowoczesne zaplecze dydaktyczne i badawcze

WIMiO dysponuje 68 nowoczesnymi laboratoriami, które umożliwiają prowadzenie zaawansowanych badań i projektów. Dzięki temu studenci zdobywają praktyczne umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz mają okazję pracować na najnowszym sprzęcie i technologiach​.

Bogata oferta kierunków i specjalności

Wydział oferuje szeroki wybór kierunków studiów. Każdy z nich zapewnia solidne podstawy teoretyczne oraz praktyczne umiejętności, a także możliwość specjalizacji w wybranej dziedzinie​. Na studiach I stopnia obecnie funkcjonuje 9 kierunków: budowa maszyn i okrętów, energetyka, inżynieria mechaniczno-medyczna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, okręty i konstrukcje morskie, projektowanie i budowa jachtów, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci WIMiO są wysoko cenieni i pożądani na rynku pracy. Wydział aktywnie współpracuje z sektorem przemysłowym, czego efektem są spotkania z firmami oraz targi pracy takie jak: "Dzień Kariery Offshore" czy "TargOiOwisko". Za sprawą organizowanych spotkań z przedsiębiorstwami przemysłowymi studenci rozpoczynają karierę zawodową często już podczas studiów, ponieważ zapotrzebowanie na kształconych przez nas inżynierów stale rośnie. Ukończenie studiów na tym Wydziale otwiera drzwi do wielu prestiżowych stanowisk w różnych branżach, takich jak przemysł jachtowy, logistyka, energetyka morska, czy medycyna. Współpraca z przemysłem oraz realizacja projektów badawczo-rozwojowych (R&D) przygotowuje studentów do pracy w dynamicznym środowisku i prowadzenia innowacyjnych projektów​.

Aktywność naukowa i projekty studenckie

Studenci WIMiO są aktywnymi członkami kół naukowych — projektują i budują rakiety, bolidy wyścigowe, rowery wodne czy łodzie solarne, a następnie prezentują swoje zdolności na międzynarodowych konkursach i zawodach, takich jak Formuła Student, International Waterbike Regatta czy RoboBoat. Takie zaangażowanie rozwija umiejętności praktyczne, współpracę i zarządzanie projektami, co jest niezwykle cenne na rynku pracy​.

Tradycja i innowacja

Wydział ma ponad 120 lat historii i tradycji, łącząc je z nieustannym rozwojem i innowacjami. Jest to miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością, a studenci mają możliwość uczestniczenia w projektach, które mają realny wpływ na przemysł i technologię​.

Studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa to nie tylko nauka, ale także możliwość rozwoju zawodowego i osobistego w dynamicznie rozwijającym się środowisku. To wybór, który przynosi liczne korzyści zarówno podczas studiów, jak i po ich ukończeniu.

Rekrutacja

Od 22.05.2024 r. ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na rok akademicki 2024/2025 i potrwa do 14.07.2024 r. 


Pierwszy etap rekrutacji odbywa się elektronicznie w systemie eRekrutacja:

  • wnoszenie opłaty rekrutacyjnej - 85 zł niezależnie od liczby wybranych kierunków
  • samodzielne uzupełnianie konta o wyniki egzaminów maturalnych
  • potwierdzanie danych osobowych poprzez profil zaufany
  • elektroniczne przesyłanie skanu świadectwa dojrzałości
  • elektroniczne przesyłanie skanu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  • elektroniczne przesyłanie skanów dyplomów z olimpiad i konkursów
  • elektroniczne przesyłanie skanu dyplomów IB
  • elektroniczne przesyłanie skanu innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji


Szczegółowy harmonogram:
studia I stopnia
studia II stopnia

Więcej informacji na

Rekrutacja PG

Kontakt do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Terminarz dyżurów telefonicznych

86 wyświetleń